• Formandens klumme

    Så kom vinteren

    FDAs bestyrelse skulle i dag lørdag d.24. februar, have været til bestyrelsesmøde i Odense. Sne, islag og lukkede broer gjorde, at vi måtte aflyse og udsætte til d. 11. marts. Vi valgte i stedet, at afholde et telefonmøde, hvilket også blev meget givtigt. Pas dog på med det derude, det koster 8 kr. i minuttet for mobiltelefoner og 2,50 kr. for fast net.