• Referater

    Odense 25/8-2007

    Referat bestyrelsesmøde den 25.august 2007 hos American Street Machines, Odense. Det er længe siden der sidst er afholdt bestyrelsesmøde og derfor er der en del vi skal igennem. Status på F.D.A.´s økonomi. Vi har overholdt budgettet i forhold til det planlagte. Der er stadig spørgsmål omkring vores deltagelse i Fast and Furious i Fredericia i foråret. Generalforsamlingen afsatte 5.000 kr. til arrangementet og der er brugt 4.800 kr. Så vi har ikke overskredet det beløbet. Der er stadig klubber og annoncører der mangler at betale for 2007 og der vil nu blive sendt rykkere ud. For klubbernes vedkommende gælder det om at få betalt, da vi ikke har ret mange…

Menu