• Generalforsamlings referater

    FDA`s 19. generalforsamling den 26/01-08 hos Route 66 i Mølby

    Punkt 1: Valg af dirigent/stemmetællere. John Almy bød velkommen og foreslog Claus Strange ACC som dirigent. Vedtaget. Stemmetællere fra Route 66 er: Henrik, Ingolf, Evan, Kent og Lis. Claus konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt ved brev og e-mail. Antal delegerede: 69 medlemmer fra 41 klubber. Punkt 2: Bestyrelsens beretning ved John Almy. Hvem er vi i bestyrelsen? Formand John Almy American Car Club Copenhagen Næstformand Arne Osbahr American Roadrunners Kasserer Lisbeth Wähner Route 66 Sekretær Jette Kock American Style Car Club Hjemmeside Rasmus Porsager, Mopar Club Denmark Bestyrelsesmedlem Axel Kjölhede American Cruisers Bornholm Gået ud af best. Peter Munk California Dreamers Suppleant Lars Jørgensen Peggy Sue Suppleant Lone Jarlholm…

Menu