• Referater

    Bestyrelsesmøde 8/2 2009

    Mødt var: Arne Osbahr, Troels Kastoft, John Almy, Lisbeth Wähner, Axel Kjølhede, Peter Skjold, Allan Pawlik, Henrik Hansen (Boble) Fraværende: Kent Webersen Bestyrelsen startede med at konstituere sig. Troels Kastoft blev næstformand, og Peter Skjold blev sekretær. Kent Webersen tager sig af hjemmesiden. Hjemmeside: Mail til klubadmin. ændres, så det klart fremgår at man skal logge ind på fda-biler.dk INDEN man trykker på linket til godkendelse af nyt medlem. (Kent) Nye best.medlemmer skal hurtigst muligt fremsende billede af sig selv til webmaster, til brug i bestyrelsesoversigten på siden. Klub-info skal opdateres.(Allan) FDA’s forhold til MHS blev diskuteret. Det undersøges hvilke krav MHS stiller for optagelse. Ligeledes kontingent størrelse og evt…

Menu