• Fra bestyrelsen

    Så mangler vi lige de sidste 15…

    I år er det gået langt bedre end sædvanligt, med kontingent-betalingerne. MEN vi mangler ca 15 klubber. Spørg din kasserer om DIN klub har fået betalt. Der er desværre ved en fejltagelse sendt medlemskort ud til nogle få klubber der ikke har betalt kontingent. De resterende modtager først kortet, når kontingentet er betalt, og medlemsliste indsendt. Husk at medlemskortene giver rabatter allerede fra denne måned. (50% på indgangen til Fast&Furious i Fredericia)  Kontingentet er som tidligere år grundbeløb på 550,- + 15,- pr. medlem Eksempel: klub med 10 medlemmer betaler (550+10×15)= 700,- Kontingent indbetales på konto 1551-0005626722 Sidste frist for rettidig indbetaling var 1.April 2011 Med venlig hilsen Kassereren

Menu