• Referater

    Møde med ETU

    Møde med ETU onsdag d. 3. august 2011 ACC’s lokaler på Ladegårdsvej 8, 2770 Kastrup Til mødet var: Fra ETU, policechef Steen Sparvath og kontaktperson for Sjælland Mikael Danielsen. Fra FDA, Best.medl. Peter Kastoft og formand Dennis Berthou Inviteret som referent og kaffebrygger, Anne Berthou. Mødet startede kl. 11.00 Dennis starter med at fortælle lidt historie om ACC, det syntes naturligt, da det var deres klublokaler der blev benyttet. En velfungerende klub, Dk.’s ældste med en gennemsnitsalder på ca. 40 år. Kun ejere af amerikansk fremstillet bil kan blive medlem. Søger yngre medlemmer, da hobby ikke må uddø. Svært for unge, da specielt forsikringer er meget dyre for dem. Dennis…

Menu