• Referater

    BESTYRELSESMØDE DEN 12.2.2012

    Deltager: Dennis Berthou, Henrik Bjerrum, Erik Kjærgaard, Helle Hansen, Merete Hansen, Martin Nannerup og Flemming Colbe. Afbud: Jesper Jensen og Peter Kastoft 1. Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendt. 2. Konstituering af ny bestyrelse. Formand: Dennis Berthou, Næstformand og Campingvogns ansvarlig: Henrik Bjerrum, Kasserer og web: Erik Kjærgaard, Sekretær og referent: Helle Hansen, Redaktør: Peter Kastoft, Forsikring: Merete Hansen, Rabatter/PR/Salg: Jesper Jensen, Høringsansvarshavende og 1. sup: Martin Nannerup. og 2. sup: Flemming Colbe. Henvendelser vedr. div. Spørgsmål skal rettes til de personer som har med emnet at gøre, og dette kan man finde under: www.fda-biler.dk/about/bestyrelsen . 3. Generalforsamlingsrererat. Best. sender rettelser og ændringer til Dennis. Best. takker alle klubberne…

Menu