• Generalforsamlings referater

    Referat fra F.D.A.´S Generalforsamling Lørdag d. 21. januar 2012

    Afholdt i Island Cruisers klublokaler 5800 Nyborg Referent: René Christensen Island Cruisers 1 Valg af dirigent, stemmetæller og referent. Dirigent: Peter Madsen I Stemmetællere: John Henry Jensen og Benny Jensen begge IC Referent: René Christensen IC Peter Madsen takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Bestyrelsens beretning. Formand Dennis Berthou Præsentation af bestyrelsen: Dennis Berthou formand, næstformand John Almy, kasserer Peter Skjold, sekretær Helle Hansen, Peter Kastoft, håndbog, medlemskort. Jesper Jensen, som hjælper Peter, Henrik Bjerrum som hjælper John og de to suppleanter: Merete Hansen og Flemming Kolbe. Samt webmaster Erik Kjærgaard. Peter Skjold har valgt at trække sig. Et spændende arbejde med mange opgaver, så som…

Menu