• Referater

    Referat fra bestyrelsesmøde på Viking Run Søndag d. 5.8.2012

    Mødt var: Dennis Berthou, Henrik Bjerrum, Helle Hansen, Erik Kjærgaard, Peter Kastoft, Afbud fra: Merete Hansen, Martin Nannerup, Flemming Colbe, Jesper Jensen Godkendelse af referat: Referat fra bestyrelsesmøde d. 22.4.2012, godkendt. Mødet d. 5.8.2012 blev afholdt uden dagsorden. Vi snakkede lidt om, at Jesper ikke så tit kommer til bestyrelsesmøderne, hvilket nok skyldes hans arbejde. Beslutningen omkring dette, er at vi må snakke med ham. Campingvogn: Henrik beder os om, at prøve at holde kommandovejen. Alt vedr. campingvognen skal gå gennem ham, da det er ham der står for vognen. Helle / sekretær: Skal stadig holde kontakt til alle klubber. Dvs. hun ringer til dem og spørger hvordan det går…