FDAs Generalforsamling 19.januar 2013 kl. 13:00

FDAs Generalforsamling 19.januar 2013 kl. 13:00

hos All American Cruisers – Næstved.

Leif Guldhammer (formand fra AAC) byder velkommen og orienterer omkring det praktiske.

• Valg af dirigent, referent og stemmetællere: Karsten Lund fra AAC blev valgt til dirigent, Karin Guldhammer fra AAC til referent. Som stemmetællere: Benny Buch fra Roskilde ABC og Anne fra Dragracing.dk.

• Dirigenten gør opmærksom på generalforsamlingens indkaldelse og spørger ind til om indkaldelsestidspunktet har stemt overens med vedtægterne.

Fortsæt læsning →