• Referater

    Referat af Bestyrelsmøde 05.01.14

    1)      Fremmødte er: Peter Kastoft, Erik Kjærgaard, René Olsen, Birger Hansen, Dennis Berthou, Henrik Bjerrum, Carsten Jacobsen, samt 2 revisorer Henrik og Axel. 2)      Generalforsamling: Dennis fremlægger Formandens beretning til rettelser og lign. Peter retter til og sender til Dennis. Nye klubber til godkendelse på GF er, Liberty Cruisers og US Fuel Sinners. Drøftet hvem der er på valg og hvem der opstiller, liste sendes til bestyrelsen på mail. Formanden og næstformand genopstiller. Redaktør og kasserer ikke på valg. Axel Kjølhede genopstiller som revisor, Henrik Rasmussen genopstiller ikke. Kontingent fastholdes. Selve mødet: Dirigent + ordfører skal være i mødelokalet senest en time før mødet. Referatet skal sendes til bestyrelsen til…

Menu