• Generalforsamlings referater

    Referat FDAs Generalforsamling 18.januar 2014

    FDAs Generalforsamling 18.januar 2014 FDAs generalforsamling lørdag d. 18 januar kl. 12.00 hos Low Riders Car Club. Horsens For første gang indledes generalforsamlingen med at deltagerne spiser frokost kl. 12.00 Kl. 13.30: Malene Christensen, formand for Low Riders byder velkommen, fortæller at klubben på Willemoesvej vil være åben hele dagen, og orienterer i øvrigt om det praktiske.   1: Valg af dirigent, stemmetællere og referent Sten Falstrup LRCC vælges til dirigent, fortæller at der 58 stemmeberettigede deltagere og konstaterer at indkaldelsestidspunktet er i overensstemmelse med vedtægterne. Lisbeth Knudsen og Michael Jonassen begge LRCC vælges til stemmetællere Gert Andersen LRCC vælges til referent   2: Bestyrelsens beretning  FDAs formand Dennis Berthou…