Referater

Referat bestyrelsesmøde d.4/11-18

Afbud Carsten/Mads/Dennis A/Anders sup/Stig Syn…

Pkt 1 Referat fra sidste bestyrelsemøde godkendt..Referat fra 15/4-18 er også godkendt

Pkt 2 Håndbog.. Lotte Begynder at kikke på den så hun får et overblik over den..Hvis der er nogen fra bestyrelsen skaffer annoncer eller andre ting skal de sendes til Lotte…Lotte sender en opfordring ud til klubberne om de har nogle ændringer evt. til klubliste ect. sender de det til Lotte…

Pkt 3 Medlemskort Det er åbenbart noget være rod omkring dette og det har ikke kunne løse sig da kortmaskine ikke er overleveret til Lotte så der kunne komme styr på dette..Michael/Formanden vil prøve at kontakte Mads så der kan komme en løsning på dette.

Pkt 4 Hjemmeside køre…Dennis B kontakter Martin Boye for annonce på hjemmeside…

Pkt 5 Der er på et tidspunkt overført fejlagtigt 122839.00kr til vores konto fra et bilfirma, Dennis A vil se at få de penge tilbage ført..Der er desværre en del utilfreds fra dem i bestyrelsen som har udlæg som de ikke har fået udbetalt, De har fået besked på at sende de krav de har til formanden så han kan betale deres tilgodehavende..

Pkt 6   Formanden gav en lang beskrivelse om hvordan det sidste møde gik i Netværk for hobbykøretøjer som forgik den 10/10-18 hos FDM i Lyngby, det vi arbejder på der er at få fjernet den voldsomme benzinafgift som bliver pålagt ombyggede/uoriginal biler som er 6000 kr pr km den køre under 20 på literen, der er sendt en del breve til skatteministeren om at få dette ændret,der har også været en del møder med Skatteministeriet som FDM/MHS har deltaget i på netværket opfordring, men det er op af bakke men vi har en tro på at det lykkes, det sidste brev er afsendt den tirsdag 30/10-18 og venter svar på dette, vi arbejder også med en ændring af afgifterne men husk på at det tager tid alt det her, det er desværre ikke noget der ligger lige om hjørnet.

Pkt 7 Forsirkringsmælgerne kommer til næste møde som er den 6/1-19

Pkt 8 facebook køre ok..

Pkt 9 udgået

Pkt 10 Ingen nye klubber

Pkt 11 campingvogn….ok

Pkt 12 GF 2019  Vi mødet kl 10.00 og har et lille møde før GF kl 11,00 Carsten er i gang med at kontakte klub og Rene Vil ringe til Carsten med et tlf nr til klubben hvis han ikke kunne få fat i dem.. Henning fratræder sin bestyrelse post pga han har solgt sin bil og derfor er nød til at træde ud af mopar club dk.

Tak for god ro & orden

Dennis Berthou