Referater

Best. møde

Referat af bestyrelsesmøde 5/4-2009 i Fredericia.

Mødt var:
Arne Osbahr
Troels Kastoft
Lisbeth Wähner
Axel Kjølhede
Peter Skjold
Henrik Hansen (Boble)
Michael (Kaptajnen) ( Afgiftsudvalg)

Fraværende:
Allan Pawlik
John Almy
Kent Webersen

Siden sidst: Kent Webersen har valgt at springe fra som bestyrelsesmedlem og webmaster, allerede få uger efter generalforsamlingen. Han vil derfor ikke stå som bestyrelsesmedlem i kommende referater.

Freddy fra Route 66 har lovet at hjælpe os med at holde hjemmesiden opdateret, indtil næste generalforsamling. Det har været svært for ham i starten, pga. manglende oplysninger om sidens opbygning mm. Vi håber at det går fremad fra nu.
Det aftaltes at Rasmus Porsager, eller anden der har lyst og viden, betales for at hjælpe Freddy i gang med siden.
Opgaver til webmaster: FDA-logo på hjemmesiden, mail-link ifm. Oprettelse af nye arrangementer på kalenderen. Labels til udprint rettes med nye kontaktadresser.

Arne: Håndbog færdig. 
Sender liste til Lisbeth over annoncører der skal have opkrævning for annonce i håndbogen.
Udleverer håndbøger i vest.

Lisbeth: Sender kontingent-rykkere ud inden længe. Mange har dog allerede betalt.
Udsender løbende opdaterede lister over kontingent-betaling, til brug for udlevering af håndbøger og medlemskort.

Peter: Arbejde med annoncer til håndbog er klaret. Bogen er færdig, og udleveres fra i dag (5/4-09)
Miljø-udvalgets arbejde kommer Kaptajnen ind på senere. 
Har undersøgt hvad der kræves for at FDA kan blive hørings-berettigede i afgifts- og færdselsspørgsmål.
Det aftales at Axel retter henvendelse til de pågældende ministre, med anmodningen.
Referatet fra Generalforsamlingen er ikke lavet ! Johan fra Mopar-klubben havde påtaget sig opgaven, men har nu meddelt at han ikke kan klare den alligevel.
Lisbeth har lovet at prøve at stykke noget sammen når hun får tid. Det bliver muligvis noget mangelfuldt, da der allerede er gået lang tid siden generalforsamlingen, og notaterne fra denne er ikke nemme at tyde.

John: Koordinerer campingvognens tur gennem landet, og snakker med de eksisterende annoncører om forlængelse af deres reklamepladser. Stafetten vil ikke være med mere.
 Udleverer håndbøger i øst. 

Troels: Følger op på tidligere snak med Rasmussen Forsikring.
Har lavet aftale med Alm. Brand om forsikring på særlige vilkår, kun for FDA’s medlemmer. Denne FDA-police vil være klar ifm. Turtle Ball.
Laver indlæg på hjemmesiden om originalitet/forsikring.

Axel: Er i gang i Afgifts-udvalget. Har henvendt sig til MhS (16/3), med forespørgsel om vilkår for FDA’s eventuelle optagelse i MhS. 
Skriver til Trafikminister og Skatteminister, snarest, angående høringslister.
Undersøger regler for miljø-mærker, og muligheder for dispensationer. 

Boble: Har fået fremstillet FDA-medlemskort, med USA-Autodele som sponsor. Disse er klar til udlevering sammen med håndbøgerne. 
Har fået lavet balloner med FDA logo i anledning af jubilæum. Disse er klar til Bilmessen i Fredericia.
Prøver at finde nye annoncører til campingvognen.

Allan: Laver banner til hjemmesiden(reklame) Formulere brev som skal sendes til eksisterende annoncører/sponsorer, hvor de tilbydes plads på hjemmesiden, inden det tilbydes andre.
Fremstille folder med Danmarkskort med markering af FDA-klubber, til udlevering til nye medlemmer/interesserede.

Michael (Kaptajnen): Fremlagde foreløbig status på afgift-udvalgets arbejde. Arbejder videre med opgaven. Info til medlemmerne kommer senere. 

Bestyrelsen var enige om at opfordre klubberne til at hjælpe med til at medlemmerne får nogle fordele ud af deres medlemskab. Dette f.eks i form af rabat til FDA-medlemmer på træffene(eller højere pris for ikke-medlemmer) Det er vigtigt at både bestyrelsen og klubberne gør en indsats for at gøre FDA til en attraktiv organisation. Resultatet skulle gerne blive flere medlemmer i de tilsluttede klubber, og dermed flere medlemmer af FDA.
Vi arbejder også videre med forskellige ideer til at forbedre koordineringen af træf-kalenderen.

Næste bestyrelsesmøde 10. maj i Odense

Peter Skjold
Sekretær