Referater

Bestyrelsesmøde

 Referat af Bestyrelsesmøde i Odense 10-05-2009

Mødt var:
Arne Osbahr
Troels Kastoft
John Almy
Peter Skjold 

Fraværende:
Lisbeth Wähner
Henrik Hansen (Boble)
Axel Kjølhede
Allan Pawlik

Kontingent og Håndbøger:
Udlevering af håndbøger og medlemskort går planmæssigt. De fleste klubber har betalt kontingent. Dem der endnu ikke har betalt, rykkes pr. telefon. John – Øst / Arne – Vest.

John Almy:
Koordinerer campingvognens færden rundt i landet. Der har været nogle kommunikations-problemer i forbindelse med Moonlighters Meet. 
Salg af reklamer på vognen: Intet nyt

Axel:
Sende kopier af henvendelser til myndighederne til den øvrige bestyrelse, så alle kan følge med i hvad der sker.
Fortsat arbejde med miljø- og registreringsafgifter

Peter:
Referater, miljø-udvalg, evt overtage arbejde med at lave folder med klub-oversigt til udlevering fra campingvognen. Informere om miljø-sagen, når der er nyt

Webmaster:
Det går fremad med hjemmesiden, men der er stadig best.medlemmer der ikke har adgang til at lægge indlæg på siden, skrive i best.forum mm.  

Arne:
Ny henvendelse til Rasmus Porsager ang. hjælp til Freddy med hjemmesidens opbygning.

Troels:
Har sammen med John haft møde med folk fra Automobil Teknisk Institut ( tidligere teknologisk institut)ATI er blevet nedlagt, og der findes p.t. ikke et alternativ i DK. Folkene fra ATI er interesseret i at starte et nyt selskab, der skal kunne hjælpe med godkendelser af ombyggede køretøjer. De ønsker derfor FDA’s opbakning overfor myndighederne. 
Troels og John arbejder videre med sagen, og FDA støtter selvfølgelig at vi igen kan få mulighed for at få godkendt vore ombygninger her i Danmark.

Allan: 
Banner til hjemmeside og kontakt til eksisterende annoncører. Status ?
Folder med klub-oversigt. Status ?

Boble:
Salg af reklamer. Status ?

Lisbeth: 
Forsøge at lave referat fra generalforsamling. Sørge for løbende opdateringer af hvem der har betalt kontingent og annoncer.

Miljø-udvalget har inviteret Mogens Camre fra DF til at deltage i Turtle Ball, da han har været til stor hjælp i forbindelse med arbejdet med miljø-tillægget. Udvalget appellerer til at hele bestyrelsen møder op til dette arrangement og hilser på Camre.

Næste bestyrelsesmøde 29 august i Odense (Odin Cruise)

Peter Skjold
Sekretær