Referater

Bestyrelsesmøde 22.november i Odense

Referat af Bestyrelsesmøde i Odense 22-11-2009

Mødt var:

Arne
Osbahr

Troels
Kastoft

John Almy

Allan
Pawlik

Peter
Skjold

Dennis Nielsen ACC (Gæst)

Holger Rasmussen (Gæst)

Fraværende:

Axel Kjølhede

Lisbeth Wähner

Henrik Hansen (Boble)

Moms: Mødet
startede med en diskussion af de udmeldinger der har været om en skærpelse af
fortolkningen af reglerne om lav moms på import af veteranbiler. Der var
enighed om at prøve at skaffe mere konkret viden om ændringen så vi kan melde
noget brugbart ud til medlemmerne.

John Almy lovede at tage sig af sagen. Han kontakter snarest
Peter Løvstrøm, som skulle være godt inde i de pågældende regler, samt
relevante medarbejdere hos skat.

Hjemmesiden/bestyrelsesmedlemmer:
Siden kører efterhånden rimelig godt. Der bliver løbende godkendt nye brugere. Der
er dog stadig ikke meget aktivitet på siden. Der skal på næste
generalforsamling findes en ny webmaster, som skal være en del af bestyrelsen.
Vi skal også benytte enhver lejlighed til at opfordre klubberne til at stille
med kandidater til bestyrelsen 2010.

Hvis vi skal kunne gøre en forskel, har vi brug for folk der
vil gå ind i arbejdet af lyst, og ikke bare p.g.a. mangel på opstillede.

Som det ser ud lige nu, kommer vi til at mangle følgende:

-Formand

-Kasserer

-Webmaster

-Best.medlem

Arne Osbahr: Har
fået henvendelser fra flere nye klubber og organisationer, der ønsker at melde
sig ind i FDA. Flere har allerede fået velkomst-brev, de sidste sender
sekretæren (Peter Skjold) i nærmeste fremtid. Arne har besluttet at han ikke som
de forgående år vil stå for håndbogen 2010.

Denne opgave blev derfor delt mellem 4 bestyrelsesmedlemmer
på følgende måde: Kontakt til annoncører deles ligeligt mellem John, Troels og
Peter. Får man et nej fra en eller flere af de tildelte annoncører, skaffer man
selv nye. Allan  står for at samle alle
annoncer, samt rettelser til de sider vi selv råder over, klubregister mm.

Peter Skjold:
Skriver referat. Går også i gang med at forberede generalforsamling 2010.
Sender velkomst til nye klubber. Hjælper med håndbog. Miljø-udvalg

Lisbeth Wähner:
Regnskab og udsende opkrævnninger samt rykkere på tilgodehavendere. Det var
inden mødet lykkedes for Lisbeth at rekonstruere et referat for
generalforsamling 2009, ud fra de notater bestyrelsen havde modtaget. Det ser
ud til at det meste er kommet med, på trods af at det har været en vanskelig
opgave.

Regnskab skal være afsluttet og revideret inden næste
best.møde 09-01-10

John Almy: Har
fået fremstillet nye standere med FDA-info i samarbejde med Allan. De var med på
Bilmessen i Magrethe-Hallen, Fredericia.

Forsøge at få solgt ledige reklame-pladser på campingvognen.

Kontakter Skat m.fl vedrørende import-moms. Hjælper med
håndbog.

Axel Kjølhede:
Fortsætte med at presse politikerne til at lytte til os. (høringsberettigelse)

Miljø-udvalg.

Troels Kastoft:
Henvender sig til de selskaber der tilbyder veteran-forsikring, og tilbyder at
vi hjælper med at efterlyse stjålne køretøjer på hjemmesiden.

Lave indlæg på hjemmesiden om forsikring.

Hjælper med håndbog.

Boble: Sælge
reklamer på campingvognen.

Allan Pawlik: Fremstille mini-pokaler så snart han har fået
betaling for sine udlæg i.f.m. nye skilte.

Det blev aftalt at pokalerne kan laves for 2500,- for 10
stk.

Koordinerer håndbogen 2010, og gør den klar til tryk.

Næste møde: lørdag d. 9/1-2010 i Smidstrup v. Fredericia