Referater

Bestyrelsesmøde 4.okt.

REFERAT AF FDA
BESTYRELSESMØDE 4 OKTOBER 2009 I AMERICAN STREETMACHINES LOKALER.

Mødt var:

Formand                                        Arne
Osbahr.                   

Næstformand                                 Troels
Kastoft

Bestyrelsesmedlem                       John
Almy

Bestyrelsesmedlem                      Aksel
Kjølhede

Suppleant                                     Allan Pawlik

Suppleant                                     Henrik
Boble Hansen

Gæst                                               Dennis
Nielsen fra ACC  (mulig opstilling til
bestyrelsen)

Gæst                                               Helle
(Aksels kone) fra LF.Cruisers      
(Mulig opstilling til bestyrelsen)

Fraværende:

Kasser                                           Lisbeth
Wähner

Sekretær                                       Peter
Skjold

Arne bød velkommen kl.11.30. Troels var på vej. Peter Skjold
havde meldt afbud, så John Almy måtte agerer som sekretær og lave referat.
Lisbeth havde sendt afbud dagen før, så Arne fik en telefonisk kontostatus fra
Lisbeth.

Arne og John mangler stadig, at udleverer omkring 300
håndbøger til de klubber der endnu ikke har betalt.. Der skal sendes
velkomstpakker ud til 3 nye klubber. Jalopy Cruisers, Golden Gate og LF.
Cruisers. En interesseret, nemlig Macho Costum havde også meldt sig på banen
som interessegruppe. Han blev diskuteret og godkendt, da bestyrelsen mente, at
han tilførte FDA noget.

Arne skal sikre, at der kommer nyt FDA loge på hjemmesiden.

Der skal bruges flere nye bestyrelsesmedlemmer til FDAs
generalforsamlingen i Holstebro 23. januar 2010.

Derfor havde bestyrelsen til dette møde inviteret 2 mulige
kandidater. Arne skal derfor maile en opfordring ud til klubberne om, at stille
med kandidater.

2010 udgaven af Håndbogen skal i gang nu. Arne påtager sig
ikke opgaven alene i år, da han også er formand. Planen er, at hele bestyrelsen
deltager i arbejdet med den nye håndbog. Arne deler håndbogen op i flere opgaver
og kontakter de enkelte bestyrelsesmedlemmer. Bogen skal have nye annoncører og
være nået så langt, at kun tilretninger mangler til generalforsamlingen.

FDA skal også bruge en ny webmarster i 2010. Freddy fra
Route 66 har hjulpet til i år, da Kent fra Daydreamers sprang fra først på
året. Det er muligt vi skal have en hel ny hjemmeside.

Peter Skjold skal i gang med, at forberede
generalforsamlingen 2010 i Holstebro. Peter må søge lidt hjælp hos Jette, der i
mange år som sekretær har ordnet dette.

Vi skal videre i vores ”miljøudvalg” (Aksel, kaptajnen og
Peter) Vi skal have rykket lidt i Dansk Folkeparti, vedrørende den særlige sag
om miljøtillæg ved import af biler der kører under 16 km/l. FDAs formål var jo,
at få tillægget fjernet for biler ældre end 35 år.

Da Lisbeth igen havde meldt afbud, havde Arne en status på
økonomien med. Lisbeth havde sendt regninger ud til vores annoncører ud i FDA
håndbogen, så nu venter vi på lidt flere indtægter i kassen. Lisbeth havde
påtaget sig, at kikke på det meget mangelfulde referat FDA fik leveret fra et
medlem fra Moparclubben sent på året. Dette er endnu ikke sket, så Arne har som
opgave, at få dette referat færdigt, på denne eller anden måde. FDA står nemlig
stadig uden referat fra generalforsamlingen 2009.

Bestyrelsen mangler stadig opdateret medlemslister og et
opdateret regnskab. Håber at få det til bestyrelsesmødet 22. november.

Campingvognens færden i 2009 blev diskuteret. Campingvognen
har været mange steder og det har været dyrt. Der blev snakket værdi om den
færden. Der snakket om en anden måde, at synliggøre FDA på. Nye skilte til
campingvognen er ved, at være udfærdiget. Nye foldere, samt nye banner på begge
sider af campingvognen, så man bedre kan se, at det er FDAs campingvogn. Det
blev nævnt, at der havde været meget øldrikkeri ved FDA campingvognen i sommer,
og det blev derfor besluttet, at FDA ikke længere giver øl på foreningens
regning og, at vi samtidig henstiller til medlemmerne, at campingvognen ikke
bruges til øltelt.

Campingvognen er til Bilmesse i Fredericia 17. + 18.
oktober, samt til Fast and Furious i Bellacentret 30. + 31. oktober samt 1.
november.

Venstre side af campingvognen er i dag ledig. John har
snakket med Cartex om denne side. John følger op.

Troels har stadig opgaven med forsikringsselskabet Alm.
brand. de tager nu også nyere amerikanerbiler på veteranstatus til en rimelig
pris. Kontakt Thomas fra alm. brand Tlf. 35 47 47 47 eller 21 371 904.

Troels har også med miljø og amerikanerbiler at gøre. Troels
har et indlæg på ”miljøkonferencen”, som efter denne bliver offentliggjort.

Troels laver indlæg på FDAs hjemmeside.

Aksel kører stadig på med afgiftsager men modtager sjældent
noget fra medlemmerne, og skal til at se nærmere på den nye besigtigelse der
skal ske af alle veteranbiler der skal afgiftberigtigelse. I første omgang
virker det bare som ”nyt mælk på gamle flasker”. Vi har jo førhen og skulle
stille med bilerne, så det er der jo ikke umidbart noget nyt i. Jens Nybo
skulle være blandet ind i sagen, det kikker Axel nærmere på.

Aksel skal med afgiftudvalget også følge op på vores
miljøafgift hos Dansk folkeparti. Aksel arbejder også med vores grønne
miljømærker, bla. vedrørende kørsel i flere byer i Tyskland og måske snart i
Danmark. Aksel tager kontakt til MHS, hvor FDA har søgt om optagelse. FDA har i
første omgang fået en tilbagemelding fra MHS, at det er nødvendigt, at ændre
deres regler for optagelse og at deres bestyrelse derfor på deres generalforsamling
i november vil forsøge, at få ændret disse. FDA kan nemlig ikke optages, da
ikke alle klubber opfylder deres formålsparagraf om originalitet. MHS forsøger,
at få lavet en form for støttemedlemskab.

Aksel har også sikre, at FDA er blevet høringsberettiget hos
Transportministeren.

Boble er endnu ikke rigtigt kommet i gang med, at få solgt
noget af den ledige plads på FDA campingvognen. Boble fik udleveret papirer og
vi nu tage kontakt til div. forhandlere.

Allan har travlt med, at gøre FDA campingvognen mere synlig
for vores medlemmer og evt. nye medlemmer. Vi ser tit, at selv vores egne
medlemmer ikke ved hvad campingvognen står for. Allan har/vil derfor konstruere
en banner på hver side af campingvognen, der fortæller alt. 2 ”gadesælgere” der
skal stå foran campingvognen, samt en folder der skal udleveres til de
interesseret.

Allan er ligeledes i gang med, at færdiggøre de små FDA
pokaler til medlemmer der har haft FDA pokalen.

Under EVT blev der bla. diskuteret FDAs holdning til
”brændere”. Flere har forespurgt bestyrelsen om FDAs holdning. Bestyrelsen har
faktisk ingen holdning til ”brændere”, eftersom det altid har været en del af
amerikanerbilkulturen. Bestyrelsen opfordrer naturligvis medlemmerne til, at
overholde færdselslovens bestemmelse, samt til, at fremme interessen for
amerikanerbiler.

Arne sluttede mødet af kl.15.45 og takke for et
godt møde.