Referater

Bestyrelsesmøde 8/2 2009

Mødt var: Arne Osbahr, Troels Kastoft, John Almy, Lisbeth Wähner, Axel Kjølhede, Peter Skjold, Allan Pawlik, Henrik Hansen (Boble)

Fraværende:
Kent Webersen

Bestyrelsen startede med at konstituere sig. Troels Kastoft blev næstformand, og Peter Skjold blev sekretær. Kent Webersen tager sig af hjemmesiden.

Hjemmeside: Mail til klubadmin. ændres, så det klart fremgår at man skal logge ind på fda-biler.dk INDEN man trykker på linket til godkendelse af nyt medlem. (Kent)
Nye best.medlemmer skal hurtigst muligt fremsende billede af sig selv til webmaster, til brug i bestyrelsesoversigten på siden.
Klub-info skal opdateres.(Allan)

FDA’s forhold til MHS blev diskuteret. Det undersøges hvilke krav MHS stiller for optagelse. Ligeledes kontingent størrelse og evt mulighed for samlet optagelse af alle FDA-klubber i MHS.
(Axel)

Datoer for årets bestyrelsesmøder blev fastlagt. Det blev følgende datoer:
4. April kl. 10.00 Dr. Magrethe Hallen i Fredericia, ifm. Bilmesse & Brugtmarked.
10. Maj kl. 11.30 i Odense
29. August kl. 10.00 i Odense (Odin Cruise)
4. Oktober kl. 11.30 i Odense
22. November kl. 11.30 i Odense
9. Januar kl. 11.00 i Smidstrup, hos Peter Skjold. (incl. Julefrokost)

Det blev diskuteret hvordan vi i FDA fremover undgår problemerne med flere træf på samme dag. Bestyrelsen arbejder videre med forskellige løsningsforslag. På sigt vil bestyrelsen arbejde for en helt ny måde at sammensætte kalenderen på.
I første omgang vil vi prøve at starte planlægningen af sæsonon 2010 allerede i sommer.
Der oprettes et mail-link på hjemmesiden, således at Allan Pawlik modtager en mail hver gang der oprettes et nyt arrangement i kalenderen. Allan vil så prøve at koordinere, så vi kan prøve at løse problemerne på et meget tidligt tidspunkt. (Kent)

Der skal banner-annoncer på hjemmesiden. I første omgang kontaktes alle FDA’s nuværende annoncører, med tilbud om at købe 1/12 af banneret for 1000,00 pr år. Hvis der er ledige pladser herefter, skal der findes nye annoncører. ( ?? )

Der skal laves en mail-liste for bestyrelsen. ( Arne ? )

Alle bestyrelsesmedlemmer får deres personlige ..@fda-biler.dk mail-adresse. Herfra sendes mails videre direkte til vores private mail-adresse. (Kent)

Kontingent-opkrævninger udsendes nu, med håb om at mange har betalt inden Bilmessen i Fredericia, da det sparer FDA for mange penge at kunne udlevere håndbøgerne der.

Håndbogen: Det sidste er ved at være på plads. En del annoncører er faldet fra i forhold til sidste år, men der er skaffet 7-8 nye. Klub-register mangler at blive opdateret. (Arne ? )
Der laves nogle tilføjelser til afsnittet om love og regler (Axel)

Jubilæums aktiviteter: Det ser ud til at være dyrere end budgetteret at få fremstillet kuglepenne og balloner med jubilæums-logo. Der undersøges muligheder for at finde en sponsor (Boble)

Det blev aftalt hvem der passer campingvognen til de arrangementer den er booket til i første halvdel af sæsonen:
Bilmesse & Brugtmarked Fredericia: Lisbeth / Peter
Fast & Furious Fredericia: Lisbeth / Arne
Turtle Ball: John / Boble
Næstved: John
Herning: Arne / John / Peter
Viborg: Arne / Lisbeth / Peter (- fredag)

Reklamepladser på campingvognen skal genforhandles, og/eller der skal findes nye. Der var enighed i bestyrelsen om at prisen er den samme som sidst. Dog åbnes der mulighed for at betale årligt, i stedet for hele perioden på en gang. Dette skal dog være dyrere pr år(eks. 1200/år = 4000 for 4 år )

Der arbejdes med muligheden for at opnå grønt miljø-mærke til vores gamle biler. Dette kan blive en mulighed, for en begrænset investering. (Troels)

Vi skal have en guide i miljø-zoner på hjemmesiden. Den skal indeholde bl.a. info om hvor disse gælder, muligheder for dispensationer, og links til myndigheder der udsteder disse. (Axel)

Medlemskortet fpr 2009 skal laves, så det er klar til udlevering sammen med håndbøgerne. Forsiden skal ændres til det rigtige årstal. ( Allan)
USA-Autodele sponserer mod at få reklame på bagsiden. Vi skal bare have fundet en pris på kortene, for at få endelig accept. (Boble)

Foldere om FDA, med klub-info laves til udlevering fra campingvognen. Oplæg fra den tidligere bestyrelse kasseret, og der startes på en frisk. Skal være klar hurtigst muligt. (Allan)

Der er enighed i bestyrelsen om at vi skal gøre mere for at give vores medlemmer flere og tydeligere fordele ved at være med i en klub tilknyttet FDA. Vi skal blive bedre til at fortælle om de ting vi beskæftiger os med.
Der var ligeledes enighed om at arbejde for at de klubber der arrangerer træf, giver rabat på entreen til medlemmerne. Dette vil på sigt kunne skaffe flere medlemmer i klubberne og flere klubber under FDA. Bestyrelsen kontakter klubberne om dette. (Arne)
Der arbejdes i øjeblikket også med en forsikring specielt for ombyggede biler. Der undersøges muligheden for at lave denne forsikring eksklusivt for FDA_medlemmer. Alternativt med rabat til medlemmerne.
Bestyrelsen ønsker også input fra klubberne, til hvordan vi styrker FDA. Vi skal prøve at gøre FDA til en forening som ingen amerikanerbilsejer har lyst til at stå udenfor.

Peter Skjold