Referater

Bestyrelsesmøde den 10.10.2010 i Høng

Mødt var:
Formand: Dennis Berthou
Kasser: Peter Skjold
Bestyrelsesmedlem: John Almy
Henrik Boble Hansen
Webmaster: Erik Kjærgaard
Fraværende var:
Næstformand: Allan Pawlik
Bestyrelsesmedlem: Michael Kaptajnen
Sekretær: Helle Hansen

Formanden, Dennis bød velkommen kl.11.30 og beklagede det ringe fremmøde.
I den forbindelse kom Dennis straks ind på FDAs fremtid, ikke mindst bestyrelse. Der skal bruges en del nye bestyrelsesmedlemmer og dem skulle vi gerne have fat i inden og ikke på generalforsamlingen. Der blev snakket om, at holde nogen FDA informationsmøder landet over, for at tiltrække andre, end de bestyrelsesmedlemmer fra andre klubber, som normalt sidder på FDAs generalforsamling og som, jo har nok at se til i forvejen. Dennis havde et ønske om at holde 3 møder, fordelt på Sjælland, Fyn og Jylland.
Dennis plan var, at starte op nu, for at nå det inden jul. Da man gerne vil have flere bestyrelsesmedlemmer fra Jylland, forsøger Dennis, at holde et informationsmøde for alle i Herning omkring 30. oktober 2010.
Meningen med møder er, at give FDAs medlemmer et større indblik i FDAs arbejde og måske derved, skabe større nysgerrighed omkring FDA og en bedre viden om, hvad man får for sin kontingent.
Dennis fremlagde det nye samarbejde med forsikringsselskabet ETU, hvor vi i øjeblikket har fået en forsikringsordning igennem for ombyggede biler, til rimelige penge. Han nævnte også vigtigheden i, at man læste på sine forsikringsvedtægter og kikkede lidt på sin egen amerikanerbil og så efter, at de to nu også stemte overens. Han gav endvidere et par eksempler på, når disse to ikke stemmer. Derfor en god ide med forsikringsordning med ETU. Dennis har sat eksempel op på Smallblock, dog med en bil i en høj prisklasse. Prøver med en i den billigere ende. Der blev også snakket den anden del af forsikringsordningen med ETU, nemlig den med de originale biler. Den har FDA, af endnu ukendte årsager ikke fået igennem, men Dennis arbejder videre til det er lykkedes.
Dennis nævnte herefter et møde FDA havde haft med SKAT. Mødet var blevet indkaldt af FDA og blev holdt i Tåstrup. Der var 3 repræsentanter fra SKAT, samt Dennis, John Almy og Peter Kastoft som FDA havde indkaldt til lejligheden. Mødets dagsorden var SKAT og ombyggede biler. Kort fortalt handlede mødet om regler ved ombygninger. Overordnet set var ombygninger ikke lovligt, når bilen var tilmeldt som veteran. Et mere uddybende referat, vil komme på FDAs hjemmeside.
Møde med Mogens Kamre vedrørende benzinafgift på veteranbiler, blev endnu engang diskuteret og Dennis vil skubbe til Kaptajnen for, at få mødet gennemført.
Der blev snakket amerikansk størrelse nummerplader. FDA har nu igennem mindst 20 år rykket staten for denne størrelse. SKAT havde taget kontakt med FDA, om vi kunne bruge motorcykelnummerplade i stedet for de amerikanske. FDA havde svaret, at den amerikanske størrelse, som de i øvrigt havde både i Sverige og i Tyskland var den rigtige, men motorcykelstørrelsen kunne da bruges, hvis det ikke kunne blive anderledes.
Så blev FDAs samarbejde med Smallblock diskuteret. Vi har nu fået en ”klumme” på Smallblock, som vi kan se er godt besøgt. Vi kan også se, det giver aktivitet på FDAs hjemmeside. Alt i alt en god aftale vi har fået der.
FDA er blevet høringsberettiget i Trafikministeriet. Dennis ville tage emnet op med vores tidligere bestyrelsesmedlem Axel, som fik indført tiltaget.
MHS brev til de tilsluttede FDA klubber, vedr. medlemskab af MhS blev diskuteret. Nogle af vores medlemsklubber efterlyser en holdning omkring den måde MhS har ”stjålet” adr. fra FDA’s hjemmeside. Klubbernes adr. er jo offentlig tilgængelige men vi i FDA mener det havde været pænere hvis MhS havde kontaktet os inden man sendte brevet til klubberne. Dette er også blevet meddelt Anders Nannerup fra MhS. FDA’s bestyrelses holdning er delt. Nogle mener at de i MhS skal bekæmpes med næb og klør, mens hovedparten mener at vi helt klart skal samarbejde med dem.
Næstformand Allan Pawlik, som jo ikke var til stede, hans opgaver blev diskuteret. Håndbogen skal være færdig 1. februar 2011, med udtagelse af de klubinformationer der må komme på generalforsamlingen.
Der blev snakket FDA klistermærker, mindepokaler og annoncepriser.

Kasser Peter Skjold fremlage bilag for regnskab. En hel fornuftig beholdning, som dog efter Peters skøn, vil blive kraftigt nedskrevet, da der resten af året formentligt kun er udgifter. Peter fortalte hvem skyldnerne til FDA er. De har fået op til 2 rykkere og Peter vil nu gerne have Dennis og John Almy forsøger, at ringe ud til dem, i håb om, at vi kan få krævet det sidste ind.
Vi snakkede om næste års regnskab, kontingentfastsættelse, entusiasme i bestyrelsen og bestyrelsen til næste år.

Bestyrelsesmedlem Kaptajnen, som jo ikke var til stedet, emner blev diskuteret.
Her blev nævnt mødet med Mogens Kamre, høringsberettigelse i Skatteministeriet mm.

Bestyrelsesmedlem John Almy, talte FDA campingvogn. Den er nu i laden med udendørsudstillingen inden i. Den skal ud at køre nu med indendørsudstillingen. Den skal til Fredericia til bilmesse her 23-24/10 2010.
Der blev snakket rabat på FDA medlemskortet ved indgangen. John kontakter Solveig. Næste udstilling bliver Streetfires Scandinavien Custom Show i Bella 12-14/11 2010. Joh tager kontakt med Streetfire vedrørende mødelokale for afholdelse af vores næste bestyrelsesmøde. John får af Peter uddelegerede opkrævningsopgaver.

Sekretær Helle Hansens opgaver blev diskuteret. Helle var ikke tilstedet. Flere nye klubber dukker stadig op og udsendelse af velkomstpakker blev behandlet. John ville lave referatet fra dette møde.

Suppleant Henrik Boble Hansen, passer FDA campingvognen med John i Bella.

Webmaster Erik Kjærgaard fremlagde emner vedrørende vores hjemmeside. Der blev drøftet oprydning på vores hjemmeside, bla. vedrørende en del medlemmer som står og venter på adgang til siden, men ikke får det da klubbernes klubadmin ikke godkender. (Det er de enkelte klubbers egen administrator, som skal godkende medlemmerne til log-in på FDA’s hjemmeside). Det er generelt et problem og klubadmin rundt om i landet opfordres på det kraftigste til, at tage opgaven seriøst. Der blev snakket adgangsret til mærkeklubber. Her vil adgangsretten blive indskrænket, da det kræver fuldt medlemskab af FDA, hvis alle i klubben skal have adgang.
Flere løse emner blev diskuteret under eventuelt.
Formanden takkede mødet af kl.15.30.
Referent
John Almy