Referater

BESTYRELSESMØDE DEN 28/8-2010 I ODENSE

MØDT VAR:
FORMAND: Dennis Berthou
KASSERER: Peter Skjold
BESTYRELSEMEDLEM: John Almy
Allan Pawlik
Troels Kastoft
SUPPLEANT: Helle Hansen
Henrik ”Boble” Hansen
WEBMASTER: Erik Kjærgaard
FRAVÆRENDE VAR:
NÆSTFORMAND: Holger Rasmussen – uden afbud
BESTYRELSESMEDLEM: Michael (kaptajnen) – uden afbud

FORMANDEN. Dennis byder velkommen kl. 14 og starter med at fortælle at MhS har sendt brev ud til næsten alle vores tilmeldte klubber, hvor de tilbyder medlemskab. Bestyrelsen er skuffet over at MhS ikke har kontaktet FDA, men har taget div. adresser fra FDA’s hjemmeside. Hvis MhS havde taget kontakt til FDA først, kunne man have sendt dem et sæt adresselabels. Man skal jo også huske at vi, FDA, har tilbudt MhS vores støtte og samarbejde. Så alene af den grund synes vi, at det havde været pænere af dem at kontakte os inden de sendte deres brev ud til klubberne. Dennis vil i den forbindelse tage kontakt til Anders Nannerup.
Dennis har talt med formanden fra Peggy Sue. De vil prøve at melde sig ind i MhS, for som han siger at prøve at få indflydelse der. De vil dog blive ved at være medlem af FDA, da det er bedre mht. USA-bilerne.
Der er kommet en dato fra Told og Skat angående et møde, hvor FDA skal ud til dem i Høje Tåstrup. Dennis og John samt den nye afløser, Troels far (Peter Kastoft) deltager. Mødet bliver den 6. september, og handler om de spørgsmål som FDA har stillet, mht. told og afgifter m.m. De håber på at få en god dialog med Told og Skat.
Formanden ønsker at udnævne Allan Pawlik til næstformand, da den nuværende næstformand, Holger, ikke kommer til møderne, og reagere ikke på de opkald og henvendelser som han får. Man kan ikke have en næstformand som ikke ved hvad der sker af ting og sager i bestyrelsen. Næstformanden skal, i tilfælde af at formanden bliver syg, være klar til at overtage formandshvervet. Allan bliver fra d.d. udnævnt til næstformand.
TROELS KASTOFT. Der ønskes referat fra de ting han foretager sig i FDA’s regi, men Troels siger han ikke har tid til og mulighed for dette, og derfor trækker han sig fra bestyrelsen pr. d.d. Formanden er blevet informeret derom, og dermed gøres der plads for en der har tid og kræfter. Troels har foreslået sin far, Peter, og da han er medlem af en USA-bil klub og sidder i bestyrelsen i FDM, kunne vi måske lære noget af ham. Formanden og bestyrelsen vil derfor inviterer ham med på de næstkommende møder. Troels tager dog stadig imod de opringninger som vil komme og videregive oplysninger til FDA.
PETER SKJOLD: KASSERER. har intet nyt, der er ingen der har betalt siden sidste møde. Peter er meget skuffet over vores næstformand, da han ikke reagere på nogen henvendelser m.m. Peter er lidt utilfreds med tingene som det ser ud lige nu. Der er ikke mange der egentlig ved hvad der sker i FDA, derfor vil det stadig være en god ting, at der kommer noget på skrift på gammeldags facon, dvs. pr post.
UTILFREDSHED/KLAGER: Mht. campingvognen er der stadig kritik da den ikke giver nok. Dem der kommer til vognen, er mest for at hyggesnakke og ikke noget relevante spørgsmål til hvad FDA står for, når den er ude til div. træf og dermed er for dyr at have med ude.
Det er tit og mange gange div. formænd / kontaktpersoner i klubberne der er skyld i at der ikke kommer informationer ud til deres medlemmer, og dermed gøre noget for at FDA bliver set.
Man ønsker mere seriøsitet i bestyrelsen, man skal ikke passe FDA vognen når man er beruset.
Formanden vil tage kontakt til Michael, mht. hans videre arbejde i FDA. Michael sagde på bestyrelsesmødet d. 18. april at han ikke havde ret meget tid til bestyrelsesarbejdet pga. nyt job, og man vil gerne i bestyrelsen vide, om det stadig forholder sig sådan.
JOHN ALMY: Personlig mening, FDA er efterhånden kun kendt for campingvognen og håndbogen. Det vil være farligt at trække campingvognen helt ud af div. træf. Meningen med vognen er jo at man skal hverve medlemmer på træffene. Næste arrangement er i Fredericia den 22/10, næst derefter er det i Bella Centeret hvor man vil lave et amerikaner hjørne. John spøger om der er sket mere mht. klistermærker, Allan vil gå videre med hensyn til disse. Medlemskort skal også undersøges om de kan laves anderledes og evt. pris.
ALLAN PAWLIK: CHEFREDAKTØR / NÆSTFORMAND: skal sørge for at der kommer annoncer ud til div. medlemmer og sender dermed en mail ud med opgaverne.
HELLE HANSEN: REFERANT: Mht. den nye klub U.S. Car Club Thy, den vil hermed blive godkendt. Der har d.d. været en ny klub ved campingvognen, som jeg så afventer mail fra i løbet af den kommende uge, hvorefter jeg så vil sende klub oplysninger rundt til bestyrelsen, for evt. optagelse af denne. Helle går ind som bestyrelsesmedlem / sekretær.
ERIK WEB: intet nyt.
EVT. Forslag til retshjælpsforsikring er modtaget og videresendt til ETU. Velkomst hilsen bliver også sendt ud så den ligger på forsiden.
Efter Troels Kastoft’s fratrædelse og anden rokade, ser den nye bestyrelse således ud:
Formand: Dennis Berthou,
Næstformand: Allan Pawlik,
Kasserer: Peter Skjold,
Best.medl. og campingvogn: John Almy, Best.medl./sekretær: Helle Hansen, Best.medl. Michael Krag
Suppleant: Henrik ”Boble” Hansen Web-master: Erik Kjærgaard.
Dennis afsluttet mødet ved ca. 16 tiden med ønske om et fortsat godt træf og køretur.

Efter bestyrelsesmødet, har Holger også trukket sig fra bestyrelsen. Det skal dog lige siges at Troels og Holger’s tilbagetrækning intet har at gøre med den øvrige bestyrelse, men den simple grund at de mangler tid og kræfter. Så til alle jer i klubberne ude i landet. Det vil være en god ide allerede nu, at tænke på om der er en fra jeres klub som har lyst at træde ind i bestyrelsen ved næste generalforsamling. Vi kommer til at mangle nogle flere folk.
Har du lyst til at være med i bestyrelsen, så kontakt formanden enten via mail eller pr. tlf.