Referater

Bestyrelsesmødereferat 27. februar 2011

Til stede Dennis Berthou, John Almy, Peter Skjold, Peter Kastoft, Merethe Hansen, Flemming Colbe, samt webmaster Erik Kjærgaard,

Afbud fra Helle Hansen, Henrik Bjerrum og Jesper Jensen.

Mødet afholdt hos Midtsjællands Amerikanerbil Klub i deres lokaler.

Mødet startet kl. 11.15

Peter K valgt som referent.

Referat fra sidste møde godkendt.

Formanden indskærper, at der skal svares på, om mail er modtaget. Formandens mail ændres således at der pr. automatik anmodes om svar.

FORSIKRING:

ETU forsikring Dennis afholder møde inden næste bestyrelsesmøde, Dennis tager en med når dato kendes (Dennis spørger pr. mail hvem der kan).

Peter S og Dennis vil diskuterer en eventuel ny aftale baseret på tidligere dårlige erfaringer ved skade.

Erik talte om Veteranforsikring, Erik sender huskeliste til Dennis.

Almy taler med Dennis og Henrik Mertz (Nordisk Veteranforsikring) Almy laver aftale med Nordisk Veteran.

Dennis undersøger pris på forsikring med vejhjælp af campingvogn (ETU), Dennis prøver via sin ”ven” at få oplyst hvem der er ejer af samme.

BESTYRELSESMØDER:

Peter S foreslog at Mopar Meet ikke blev brugt sammen med bestyrelsesmøde, men efterfølgende vedtaget at vi afholder bestyrelsesmødet der d. 3-7-2011 fra kl. 13.00 til 17.00.

Bestyrelsesmødet flyttes fra 28-8-2011 ODIN til 4. September hos Midtsjællands Amerikanerbil Klub i Bjæverskov

Næste møde 3-4-2011 Daydreamers klublokale kl. 11.00

CAMPINGVOGN

Der efterlyses folk til bemanding af campingvogn i Fredericia.

Almy laver manual som lægges i (følger) campingvogne samt en logbog med tjekliste hvor der noteres hvem hvad og lignende hver gang den har været brugt.

Almy fik tilsagn om at andre end bestyrelsen må passe campingvognen.

Almy fik tilsagn om at måtte købe nyt fjernsyn/DVD for max. 2.500 kr.

Almy viste skitser af campingvogn med henblik på at sælge reklameplads på venstre side 4 år 10.000 kr.

Peter K laver 2 plakater til brug for A-buk med information om det nye kort. Skal bruges i Fredericia Almy sender oplæg.

Henrik undersøger sammen med Almy forslag til nyindretning af campingvogn.

RABAT:

Almy oplyste at rabataftale med Fredericia var på plads detaljer kommer på hjemmesiden.

Dennis spørger klubberne der holder arrangementer mod betaling, om de vil give rabat til FDA medlemmer (se træfkalender).

HÅNDBOG:

Peter S sender mail om hvem der ikke havde sendt information om hvor mange bøger de skal have.

Peter S omtalte at der var problemer med håndbogen, Almy prøver at få ”tryk fil” fra sidste år, Dennis skriver, ringer endnu engang til Allan Pawlik, for at få status og ”tryk filer”.

I fremtiden skal FDA have digitalt materiale fra trykkeriet således at vi ikke får samme problemer igen.

Der vil ikke blive sendt bøger til nye medlemmer hvis oplaget ikke rækker.

Peter K undersøger pris for layout for en annonce.

Peter K Prøver at lave og skaffe annoncer

MØDER:

Flemming taler med Mogens Camre og kommer tilbage Peter K mfl. Prøver at finde CV 621 som skulle være en ventilation ventil til brug i Buick Skylark A/C system.

Dennis vil arranger møde med Skat (ændring af afgifter i forbindelse med ombygning o lign.)

En person deltager sammen med Dennis når dato kendes. (Dennis spørger pr. mail hvem der kan).

Merete og Dennis skriver til Trafikstyrelsen (ombygninger samt nødvendig dokumentation for disse, bremser, styretøj mv.). Når møde dato er kendt deltager en person sammen med Dennis. (Dennis spørger pr. mail hvem der kan).

Peter K undersøger og om muligt fremskaffer vejledning fra tidligere tider.

MhS Dennis arrangere møde, Dennis tager en med når dato kendes (Dennis spørger pr. mail hvem der kan).

ANDET:

Peter S undersøger Bro-bizz abonnement en Bro-bizz afmeldes.

Peter S oplyste saldo på konto ca. 86.000 stort set ingen havde betalt for 2011 endnu.

Erik fortalte om den nye hjemmeside i WordPress i stedet for Drupal.

Ny hjemmeside godkendt. Den nye hjemmeside kan indeholde reklamer i bannerform. Reklamer vedtaget.

Alle filer flyttes fra gammel til ny side, forventes klar 1-4-2011.

Vigtigheden af at de fra klubberne indsendte DATA er rigtige blev pointeret, idet de enkelte medlemmers e-mail er nøglen til automatiseret logon på den nye hjemmeside. pga. personaliserede medlemskort. Samt FDA nyhedsbreve.

Peter S, Peter K og Erik sender 1-3-2011 mail om indberetning, samt følgebrev til klubberne, følgebrev sendes til bestyrelsen 28-2-2011 for et hurtigt gennemsyn.

På udendørs træf vil der i fremtiden kun blive serveret kaffe og kage, og det indskærpes at man skal opføre sig ”ordentlig” der skal ikke være fest om campingvognen, men støtte til det lokale arrangement.

Mødet afsluttet 15.55

Peter Kastoft