Referater

Bestyrelsesmødereferat 29. maj 2011

Til stede Dennis Berthou, John Almy, Peter Skjold, Peter Kastoft, Merete Hansen, Flemming Colbe Henrik Bjerrum og Jesper Jensen, samt webmaster Erik Kjærgaard.

Afbud fra Helle Hansen

Mødet afholdt hos Daydreamers i deres lokaler Hjortholmvej 21, 4340 Tølløse

Mødet startet kl. 11.05

Peter K valgt som referent.

Referat fra sidste møde godkendt????.

FORSIKRING:

ETU forsikring Dennis møde ikke afholdt endnu, Dennis har sendt et brev med opklarende spørgsmål.

Peter K forespørger FDM uformeldt om der kunne være interesse for et samarbejde om dette via deres forsikringsordning.

Merete har forespurgt b la. Alka (nej), Thisted (nej), ETU?, Nykredit?, Alm Brand? Hvad angår legater arbejder hun stadig med dette, men foreløbig ingen fundet (legathåndbogen b la.).

BESTYRELSESMØDER:

Næste møde Mopar Meet 3-7-2011 fra kl. 13.00 til 17.00.

Husk Bestyrelsesmødet er flyttet fra 28-8-2011 ODIN til 4. September hos Daydreamers Hjortholmvej 21 4340 Tølløse.

Mødet 9. oktober flyttet til 2. oktober.

Næste bestyrelsesmøde Dennis laver sammen med Peter K en dagsorden så tingene bliver taget i rækkefølge og ikke som nu tilfældigt.

CAMPINGVOGN

Der efterlyses folk til bemanding af campingvogn generelt.

Almy laver manual som lægges i (følger) campingvogne samt en logbog med tjekliste hvor der noteres hvem hvad og lignende hver gang den har været brugt.

Det ville være en god ide hvis PC kom tilbage i Campingvognen (er for nærværende hos Almy) sammen med en GSM dongle til brug for Internet adgang. (Flemming undersøger GSM abonnement) Erik checker PC inden for virus og opdates.

Henrik er nu fit for fight.

Almy undersøger om ”Posten har 1 eller 2 Danmarkskort med postnumre på til brug på standerne i Campingvognen.

RABAT:

Dennis spørger klubberne der holder arrangementer mod betaling, om de vil give rabat til FDA medlemmer (se træfkalender).

Vi mangler gode rabatter.

NYHEDSBREV:

Vi har sendt vores første nyhedsbrev ud ca. 1680 stk. kun en har frameldt. Vi vil forsøge i Træfperioden at sende et hver 14 dag indeholdende de næste træf. Materialet skal være inde ca. 4 dage før (datoer for deadline kommer Erik Dennis og Peter K)

HÅNDBOG:

Håndbogen er sendt ud desværre er vores adressemateriale ikke helt op to date så der er kommet 6 pakker retur, Peter K og Jesper ser på det mandag d. 30. Principielt er der sendt bøger og kort til alle der har betalt hvis nogen spørger.

Jesper oplyser at han gerne mod reklame vil udsende håndbogen til hver enkelt hvis vi kan få adresser tages op senere på året.

Just Crusing og Daydreamers har fået deres bøger direkte. Direkte adspurgt af John om bogen er en god forretning er svaret ja.

Jesper foreslog at lave artikler sammen med annoncer i 2012 håndbogen.

Nye priser for annoncer blev oplyst så håndbogen giver et mindre overskud end først antaget (redaktøren havde ikke kendskab til disse priser).

MØDER:

Skat, Dennis har ikke fået svar endnu på brev fra marts. Dennis sender link fra Skat angående ændret praksis ved betaling af registreringsafgift.

MhS Dennis arrangere møde (foreslår en dato), Dennis tager en med når dato kendes (Dennis spørger pr. mail hvem der kan).

HØRRINGER:

Bestyrelsen skal svare inde d. 1. juni om de har indvendinger, ellers svarer Dennis (med formands mail) at vi ikke har nogen kommentarer.

KASSERER:

Peter S oplyste saldo på konto ca. 129.962, der mangler kun betaling fra 10 klubber, John ringer og taler med dem.

John skal henvise klubberne til kassereren hvis det drejer sig om betalt/ikke betalt.

John ringer og forsøger sig med de gule og røde medlemsklubber (betaling og medlemslister).

NYE KLUBBER:

Friday th. 13. ACC

Woodward Avenue Car Club. Forkortelse: WACC

Nevadum Cruisers – US Car Club

Alle 3 havde sendt dokumentation og blev foreløbig godkendt kort og bøger sendes (Peter K) med en ”faktura.”

ANDET:

Jesper oplyste at han gerne ville printe materiale i forbindelse med bestyrelses møder og tage det med hvis det blev nødvendigt.

Ibrugtagning af de nye lister til indmelding af klubber vedtaget.

”Faktura” for for mange medlemskort sendes af Peter K uden den ekstra omkostning 10 kr. da den ikke fremgår af hjemmesiden (kommer på nu). Tekst i mail venlig påmindelse.

Ny betalingsfrist 1. marts 2012 foreslås på generalforsamlingen i januar 2012

Check lister til kort, bøger, generalforsamling mv. laves Helle, Peter K, Dennis og Erik.

Referat fra tidligere møder fremsendes igen februar og april. Husk at sætte webmaster på som cc.

Flemming undersøger regler for CVR nummer.

Jesper ser på alternative reklamer (Ishuse Graceland mv.)

Peter K spørger Teddy Smallblock om et eventuelt samarbejde angående efterlysning af køretøjer.

Mødet afsluttet 16.15

Peter Kastoft