Referater

Bestyrelsesmødereferat 3. juli 2011

Til stede Dennis Berthou, John Almy, Peter Skjold, Peter Kastoft, Helle Hansen, Flemming Colbe Henrik Bjerrum og Jesper Jensen.

Afbud fra Merete Hansen og Erik Kjærgaard

Mødet afholdt på Mopar træf i Stigs Bjergby

Mødet startet kl. 13.00

Peter K valgt som referent. (afløste Helle da han ankom senere 13.30)

Referat fra sidste møde godkendt

Helle udtrykte utilfredshed med ikke at være orienteret om at hun ikke længere var referent og at hun ikke var blevet behørigt orienteret.

Flemming forlod mødet før det sluttede, barnlig optræden fra nogen i bestyrelsen.

BESTYRELSESMØDER:

Møderne d. 4-9-2011 og 9-10-2011 aflyses som fysiske møder.

Næste møde 13-11-2011 fra kl. 12.00 til 17.00. Sted Daydreamers i deres lokaler Hjortholmvej 21, 4340 Tølløse.

AFGIFTER:

13,5 år er den tid Skat mener det tager at betale fuld afgift af ”oprindeligt” Danske biler (leasing).

CAMPINGVOGN

Der efterlyses folk til bemanding af campingvogn generelt.

Almy har laver manual som lægges i (følger) campingvogne samt en logbog med indholdsfortegnelse (mangler stadig tjekliste hvor der noteres hvem hvad og lignende hver gang den har været brugt).

Det ville være en god ide hvis PC kom tilbage i Campingvognen (er for nærværende hos Almy) sammen med en GSM dongle til brug for Internet adgang.

Erik skal have PC’en for opdatering.

Sukker og Fløde (pulver) kommer fra Jesper.

Nyt alkometer indkøbt, vi skal tage penge for test 10 kr. for ikke medlemmer (vask af mundstykker Henrik? Laver vejledning!). Vi ser på nyt alkometer til foråret 2012.

Kørsel med Campingvogn betales til og fra træf

RABAT:

Dennis spørger klubberne der holder arrangementer mod betaling, om de vil give rabat til FDA medlemmer (se træfkalender).

Vi mangler gode rabatter.

NYHEDSBREV:

Vi har sendt flere nyhedsbreve ud ca. 1xxx stk. kun få har frameldt. Vi vil forsøge i Træfperioden at sende et hver 14 dag indeholdende de næste træf. Materialet skal være inde ca. 4 dage før (datoer for deadline kommer Erik Dennis og Peter K)

HÅNDBOG:

Håndbogen er sendt ud desværre er vores adressemateriale stadig ikke helt op to date så der er stadig nogle der ikke har modtaget disse.

Jesper foreslog at lave artikler sammen med annoncer i 2012 håndbogen.

Jesper og Peter K arbejder sammen på en annonce plan for 2012 udgaven sammenholdt med WEB og Flyers.

Annonce priser for klubber 700 kr. Trimo speciel pris

Peter K sender liste over udsendte bøger/kort til Jesper

MØDER:

FORSIKRING:

ETU forsikring Dennis møde august, Dennis tager Merete med til mødet hvis hun vil tage sig af forsikringer efterfølgende.

MHS:

FDA foreslår møde d. 16. eller 23. august, send gerne forslag mht. spørgsmål.

Dagsordens forlag fremsendes af Dennis. Omhandlende hvordan kan vi samarbejde, ikke konkrete forslag med mindre de foreslår noget selv. Det vigtigste er at mødet bliver afholdt.

SKAT:

Dennis har hørt at noget er på vej, ros fra ACC medlem, brevet fra marts er ikke besvaret endnu. Der skal være en højesteretsdom om ombygning, vi prøver at finde den (fuld afgift)

HØRRINGER:

Formanden har svaret inde d. 1. juni at vi ikke har nogen kommentarer.

KASSERER:

Peter S oplyste der mangler kun betaling fra 6 klubber, John ringer og taler med dem.

John skal henvise klubberne til kassereren hvis det drejer sig om betalt/ikke betalt.

John ringer og forsøger sig med de gule og røde medlemsklubber (betaling og medlemslister).

NYE KLUBBER:

Nye klubber kan nu på hjemmesiden direkte indsende det materiale vi behøver for at behandle ansøgningen og således nedsætte tiden til 3-4 uger.

EVENTUELT:

Lodtrækning på medlemsnumre, til træf Peter K og Webmaster vil forsøge at finde en model der ikke er for vanskelig at administrerer

Plan om fælles træf

Mødet afsluttet 16.05

Peter Kastoft