Referater

BESTYRELSESMØDE DEN 12.2.2012

Deltager: Dennis Berthou, Henrik Bjerrum, Erik Kjærgaard, Helle Hansen, Merete Hansen, Martin Nannerup og Flemming Colbe.

Afbud: Jesper Jensen og Peter Kastoft

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendt.

2. Konstituering af ny bestyrelse.

Formand: Dennis Berthou, Næstformand og Campingvogns ansvarlig: Henrik Bjerrum, Kasserer og web: Erik Kjærgaard, Sekretær og referent: Helle Hansen, Redaktør: Peter Kastoft, Forsikring: Merete Hansen, Rabatter/PR/Salg: Jesper Jensen, Høringsansvarshavende og 1. sup: Martin Nannerup. og 2. sup: Flemming Colbe. Henvendelser vedr. div. Spørgsmål skal rettes til de personer som har med emnet at gøre, og dette kan man finde under: www.fda-biler.dk/about/bestyrelsen .

3. Generalforsamlingsrererat.

Best. sender rettelser og ændringer til Dennis. Best. takker alle klubberne til GF som gik hurtigt og smerte-frit, den nye køreplan gik ok, som alle ved er alt begyndelse svær, herefter skal vi dog have dirigenten med til mødet umiddelbart før selve GF, så han/hun ved hvad det drejer sig om.

4. Datoer for bestyrelsesmøder i 2012.

Der vil blive afholdt 5 møder i 2012 inkl. dette møde, det blev vedtaget at møderne er/bliver den 22.4, 1.7, 30.9 og 2.12 på det sidste finder vi en dato for mødet før GF. Skulle der opstå sager som skal tages op, planlægger vi evt. et møde udover de nævnte datoer.

5. Campingvognen.

Campingvognen skal på nuværende tidspunkt ud til: Fredericia Bilmesse den 24–25.3, Fast & Furious 4-6.5, Turtle Ball Run and Meet 11-13.5, Van Nuys 25-27.5, Jægerspris Festen 30.6,Mopar Meet 6-8.7, Viking Run 3-5.8, Valhalla Meet 10-12.8, Bella Center begge gange. Reklamerne fra NCDC og Schumacher skal pilles af, da de er udmeldt af FDA, dette gøres på bilmessen i Fredericia.

6. Håndbog / folder.

Folderen vil blive sendt ud 2x årligt, 1. gang omkring den 1.4 2. gang omkring den 1.8 og priserne for at annoncere kan ses på: http: //www.fda-biler.dk/medlemsfordele/kunne-du-ogsa-taenke-dig-en-annonce. Folderen vil køre som en prøve i 2012 for at se hvordan den vil blive modtaget, og så tager vi det op til overvejelse igen næste år.

7. Medlemskort.

US. Autodel vil blive spurgt om de stadig vil være sponsor og dette står Peter for. Klubberne får tilsendt vores medlemsopgørelser til rettelser og opdatering, rødt = slettet, Blåt = ændringer. Disse skal returneres til FDA senest den 15. marts.

8. Hjemmeside.

Man kan logge sig ind ved de oplysninger man får med medlemskortet for at læse referater og lignende. Hjemmesiden er mere synligt. FDA vil undersøgemuligheden for at holde trådene på Smallblock åbne så der kan komme en debat i gang, hvis dette ikke fungere, vil det blive lukket igen. FDA vil etablere trådløst internet ved campingvognen, man kan ved fremvisning af sit FDA-kort få login til dette brug.

9. Konto /saldo / skyldnere.

FDA får et bogholderi program og der vil blive udsendt en faktura på såvel annoncer som kontingent. Betalings fristen er 14 dage og vil fremgå af fakturaen, dog for kontingent senest den 1.4.2012. Morarenter og gebyrer vil blive opkrævet ifølge gældende regler for private forbrugere.

10. Nye klubber. Ingen

11. SKAT. Intet nyt.

12. Trafikstyrelsen. Intet nyt.

13. Forsikring,

Der vil blive undersøgt, hvad man må og ikke må inden for forsikringen, da der stadig er nogle der er i tvivl om hvad man må på nuværende tidspunkt.

14. Evt.

Vedr. FDA pokalen skal der lægges en kandidat liste ud til medlemmerne, og dem som får nyhedsmails. Der skal være en indstilling til kandidater inden den 1.11.2012.

FDA får mere og mere kontakt med div. klubber i Sverige og det er noget Dennis gør meget i, dette er med henblik på at lære noget af dem.

Skal maden dækkes når man passer campingvognen eller er det på egen regning? Dette er op til ens egen samvittighed.

På bestyrelsens vegne

Sekretær Helle Hansen.