Referater

BESTYRELSESMØDE DEN 22.04.2012

Deltager: Dennis Berthou, Henrik Bjerrum, Erik Kjærgaard, Helle Hansen, Martin Nannerup og Peter Kastoft

Afbud: Jesper Jensen, Merete Hansen, Flemming Colbe

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. Referatet fra den 12.02.2012 Godkendt.

2. Campingvogn. Der er blevet købt 2 nye dunke til vand, en æske med værktøj og 8 bedre stole, som er blevet taget rigtig godt imod. De gamle stole er givet til Street Machine i Odense. Reklamerne er taget af campingvognen, Lars prøver at sætte de nye reklamer på, men der mangler stadig mange flere reklamer endnu. Den trailer der står på Fyn, vil blive gået godt og grundigt igennem af Dennis, når den på et tidspunkt kommer til Sjælland, hvis der er noget af værdi, kommer det i camping-vognen, ellers ryger det ud og traileren vil blive forsøgt at sælge.

Der er 11 ture i år med campingvognen, hvorimod der var 14 sidste år. Der er 6 flag som kan bruges på de træf, hvor campingvognen ikke skal ud, dette er med henblik på at FDA stadig er synlige, samtidig vil der også blive lavet 2 kasser som også kan bruges når vognen ikke skal ud, f.eks. til endags arrangementer.

3. Håndbog / folder. Den lille snip der er bagerst i folderen, kan bruges til div. lodtrækninger, og ønsker man at få flere folder kan man henvende sig i campingvognen eller til en i bestyrelsen. Peter går i gang med at samle reklamer sammen til den næste folder der udkommer til efteråret, samtidig skal der også reklamer til campingvognen, alle skal gøre en indsats for at få nogle reklamer til dette. På div. træf hvor der bliver uddelt materiale, vil det være ønskeligt, at folderen kommer med i poserne.

4. Medlemskort. Intet nyt.

5. Hjemmeside. Der er stadig nogle i bestyrelsen som får spam, når de bruger deres mailadresse, det kan godt være at der er nogle der har hacket sig ind og på den bekostning kommer der spam. Der var god gang på hjemmesiden, da der blev gjort opmærksomt på at referatet fra generalforsam-lingen var kommet på.

6. Konto/ saldo/ skyldnere. 11.500,00 kr. er udestående på nuværende tidspunkt, dette beløb skulle være kommet ind den 01.04. da der vil blive sendt en faktura til skyldnerne. Alle skal spørge rundt omkring om der er nogle der skulle have lyst til at købe en annonce på hjemmesiden, giv evt. afslag i prisen, da det er bedre med lidt indtægter end ingen.

7. Nye klubber. Der er 5 nye klubber, hvoraf de 3 er interesseklubber og de er blevet godkendt af bestyrelsen.

8. SKAT. Intet nyt

9. Trafikstyrelsen. Intet nyt.

10. Forsikring. Der er kommet helt nye priser på ETU- forsikringerne og det ligger på hjemmesiden. Der ydes 20 % til FDA medlemmer. Merete ordner de spørgsmål der er dukket op og også dem der evt. vil komme. Der er 2 forskellige priser på forsikringer, en for dem der er medlemmer og en anden for dem der har ikke har alle sine forsikringer hos ETU. Dennis arbejder videre med forsikringerne samme med Merete.

11. Evt. Der er sket meget med hensyn til best.møderne, de er blevet meget bedre struktureret og kortere.

Der skal underskrift på alle kørselsbilag, f.eks. skal der stå hvor man kører fra og til og med hvilket formål kørelsen er foretaget, og så skal der være underskrift fra flere af bestyrelsen, Martin vil udfærdige en formular så den kan bruges af alle.

På bestyrelsens vegne

Sekretær Helle Hansen.