Referater

Bestyrelsesmødereferat 13/11 2011

Bestyrelsesmødereferat 13/11 2011

Til stede Dennis Berthou, John Almy, Peter Skjold, Peter Kastoft, Helle Hansen, Merete Hansen og Henrik Bjerrum.

Afbud fra Jesper Jensen, Henrik Bjerrum og Erik Kjærgaard

Mødet afholdt hos Daydreamers i deres lokaler Hjortholmvej 21, 4340 Tølløse.

Mødet startet kl. 11.15

Peter K valgt som referent.

Referat fra sidste møde godkendt. (kontroller at de sidste rettelser er foretaget i referat af 3-7-2011)

Det medsendes som kontrol.

BESTYRELSESMØDER:

Næste møde 7-1-2012 fra kl. 10.00 til XX.00. Sted Dannemare hos Helle

Generalforsamling 21-1-2012 kl. 13.00 Island Cruisers, Bestyrelsen mødes kl. XX

Mødet forsættes efter den ”nye” dagsorden

CAMPINGVOGN

Der var klager over Fredericia opstillingen (den var ikke synlig nok) men ellers forfriskende med noget nyt, ros til Erik og Peter K. Reklamerne på vognen ses efter og foreslås udbedret i forbindelse med næste Fredericia udstilling. Schumacker, NDCD reklamen forsøges aftaget. El installation repareres så den virker stik sættes fast osv. Bord beslag forsøges fornyet (Peter K).

Det ville være fint med Internet adgang i Campingvognen. Erik og Peter K prøver at lave et oplæg

Kørsel med Campingvogn betales til og fra træf. Dennis laver oplæg til afregning i forbindelse med træf. Campingvognen er specielt dyr i transport, nyhedsbrevet kunne måske indeholde efterlysning af transport!

HÅNDBOG:

Håndbogen er sendt ud desværre er vores adressemateriale stadig ikke helt op to date så der er stadig nogle der ikke har modtaget disse.

Jesper og Peter K arbejder sammen på en annonce plan for 2012 udgaven sammenholdt med WEB og Flyers.

Annonce priser for klubber 700 kr. Trimo speciel pris.

Følgende annoncerer ikke næste år:

Skjold, Dansk Autolager, US-Parts, Buchardt

RABAT:

Dennis spørger klubberne der holder arrangementer mod betaling, om de vil give rabat til FDA medlemmer (se træfkalender).

Liste på nettet over rabat steder. Vi mangler gode rabatter.

Forslag:

Graceland, Ålborg, Holstebro, Herning stumpemarkes.

MEDLEMSKORT:

Vi har 2.734 medlemskort. Vi må tale med US-Autodele (Kim) om fremtiden (Jesper og Peter K) Peter K og Dennis ringer til Jesper og følger op på annoncer. Peter K undersøger ny farve til tryk på kort i 2012 (Vi skal bruge ca. 2.500 ekstra kort)

 

WEBMASTER;

Ingen kommentarer.

Nyhedsbrev:

Vi har sendt flere nyhedsbreve ud ca. 1.900 stk. Pr gang, kun få har frameldt. Nyhedsbrev om kandidater til ”Pokalen” sendes i starten af december.

KASSERER:

Peter Skjold aflevere status på regnskab, det ser ud til at blive positivt.

Peter K undersøger angående CVR nummer, vi kan ikke søge fonde uden et sådant (Merete).

NYE KLUBBER:

Følgende nye klubber forventes optaget i 2012

Santa Cruisers, First Birds, America Vans, Woodward Avenue, Nevadum Cruisers, Friday 13. Hawk.

Cadillac Club Danmark er blevet fuldt medlem.

Helle fremsender det fornødne materiale til klubberne, og understreger at de skal møde op for at blive ”rigtigt” medlem

SKAT:

Formanden har haft kontakt angående ombygninger (Jacob Hansen) han har svaret at afgiften er 60% af handelsværdien. Afventer stadig svar på nogle af spørgsmålene fra maj.

TRAFIKSTYRELSEN:

Merete svarede på høringen. Dennis kontrollerer at vi er på brutto listen så vi får det hele uanset emne. Diskussion om teknisk årgang. HOT ROT, Beach Buggy osv. så det skal komme til at gælde alle, Vi skal se på reglerne (ny bekendtgørelse er kommet her i slutningen af november ca. 800 sider).

FORSIKRING:

ETU forsikring Dennis og Peter K møde august, endnu intet svar derfra.

MHS:

FDA foreslog møde d. 16. eller 23. august, uden at få svar, Ny møde dato fremsende s med tid og sted. Det vigtigste er at mødet bliver afholdt.

GENERALFORSAMLING:

Afholdes hos Island Cruiser i Ullerslev på Fyn, Nærmere information på hjemmesiden.

Ansvarlig: Peter Madsen, Nyborgvej 4, 5540 Ullerslev

JULEFROKOST:

Julefrokost hos Helle d. 7-1-2012 fra kl. 10.00.

EVENTUELT:

Lodtrækning på medlemsnumre, til træf Peter K og Webmaster vil stadig forsøge at finde en model der ikke er for vanskelig at administrerer

Mødet afsluttet 16.05

Peter Kastoft