Referater

Bestyrelsesmødereferat 18. august 2013

Til stede: Dennis, Erik, Peter og Carsten

Afbud fra: Helle, Henrik, Flemming, Birger og Dan

Mødet afholdt hos ACC

Mødet startet kl. 11.15

Referent til Peter K

BESTYRELSESMØDER: Næste 10 november 2013 samt 5 januar 2014

Referat fra sidste møde 3 februar 2013 godkendt.

Helle har trukket sig pga. manglende interesse 8 maj 2013. Carsten er indtrådt på hendes plads, Carsten er

valgt til sekretær nu.

CAMPINGVOGN

Campingvognen kom ikke til Car-Joy pga. af Henriks sygdom, Henrik indtalte på telefonsvarer, at den ikke

kom. I fremtiden skal afbud sendes som mail til bestyrelsen således at der kan tages action, det giver dårlig

image til FDA at vi ikke kommer når det er aftalt.

Reklamer: US Auto dele ikke fornyet, Croma (Almy spørges). Vi fortsætter med at se efter en ”ny” vogn.

HÅNDBOG/FOLDER:

Vi skal være i bedre tid så vi undgår fejl i folderen, Vi skal have flere annoncører. Bedre koordinering af

reklamer på nettet og folder, vi starter med at sætte reklamer på nu, fra dem vi allerede kender (har materiale

fra.

RABAT:

Liste på nettet over rabat steder. Vi mangler gode rabatter.

Forslag: Vi opfordrer alle bestyrelsesmedlemmer til at se lokalt efter rabatter der kan løftes til ”FDA niveau”

Leverandører skal bekræfte rabat aftale 1 gang årligt.

MEDLEMSKORT:

Vi har lavet 2.867 medlemskort. Vi må tale med US-Autodele (Kim) om fremtiden Vi har ikke kort nok til

næste år rest ca. 300.

WEBMASTER:

Nye muligheder for App´s og Facebook Erik snakker med René på ODIN træf.

KASSERER:

Bestyrelsen giver kassereren ret til at udmelde foreninger der ikke har betalt kontingent.

NYE KLUBBER:

Intet nyt.

SKAT:

Intet nyt.

TRAFIKSTYRELSEN:

Intet nyt.

Bestyrelsesmødereferat 18. august 2013

2 af 2

FORSIKRING:

Intet nyt.

MHS:

Intet nyt.

EVENTUELT:

FDA bliver 25 år i 2014

Forslag: Reception på Viking run og American Wheels Meet varighed ca 2 timer.

Forslag: Alkometre i en kasse til alle bestyrelsesmedlemmer, så kan de havde det med sig, der ville

være en mulighed for at promovere FDA som ”ansvarlig”

Mødet afsluttet 14.05

Peter Kastoft

Leave a Reply