Referater

Bestyrelsesreferat 7 januar 2012

Til stede Dennis Berthou, John Almy, Peter Skjold, Peter Kastoft, Helle Hansen, Merete Hansen, Henrik Bjerrum, Jesper Jensen og Flemming Colbe.

Afbud fra: Erik Kjærgaard.

Mødet afholdt hos Daydreamers i deres lokaler Hjortholmvej 21, 4340 Tølløse.

Mødet startet kl. 11.05

Flemming Colbe valgt som referent til Peter K kommer

Referat fra sidste møde godkendt.

BESTYRELSESMØDER:

Mødet ændret fra Helle Dannemare til Daydreamers Tølløse.

Generalforsamling 21-1-2012 kl. 13.00 Island Cruisers, Bestyrelsen mødes kl. 11.00, dirigenten kommer (tilsiges) til kl. 12.00.

CAMPINGVOGN

Med hensyn til campingvognen så er alt på plads, den står på Fyn men overflyttes til Henrik.

Facaden skal renses af og når næppe at give indtægt i 2012.

Jesper: forslag til at trække på klubmedlemmer til at passe campingvognen fra de klubber som låner vognen. Der var divergerende meninger om dette, idet nogen mener, at der kommer til at mangle tilstrækkelig viden om FDA og vores arbejde i samme.

Jesper sørger for at rest bilag omhandlende campingvognen kommer til Peter Skjold.

Det ville være fint med Internet adgang i Campingvognen. Erik og Peter K prøver at lave et oplæg

Kørsel med Campingvogn betales til og fra træf. Dennis laver oplæg til afregning i forbindelse med træf, (kommer efter næste bestyrelsesmøde. Campingvognen er specielt dyr i transport, nyhedsbrevet kunne måske indeholde efterlysning af transport!

HÅNDBOG:

Håndbogen blev diskuteret specielt med henblik på økonomi, det er svært at få den til at hænge sammen uden sponsor til omdeling.

Jesper: Forslag til at afskaffe håndbogen på papir bl.a. af hensyn til økonomien.

Dennis: Håndbogen har før givet et pænt overskud hvorfor gør den ikke det mere?

Det var der forskellige forklaringer på, men ikke noget helt præcist, det kunne bl.a. være folderen,

det blev vedtaget 5 til 4 at omlægge håndbogen til elektronisk information på hjemmesiden (alle de ”sædvanlige ting).

Dennis gjorde opmærksom på at vi så har et job med at vænne medlemmerne til at bruge nettet.

Det blev også diskuteret om dette krævede en vedtægtsændring. Konklusionen var at det gjorde det ikke.

Bestyrelsen blev enig om at foreslå en folder der så kunne opdateres midt på året. Folderen i samme stil som den der blev brugt i sidste halvår (se prøve). Jesper og Peter K arbejder sammen på en annonce plan for 2012 udgaven sammenholdt med WEB og Flyers. Peter K sender mail med priser til bestyrelsen.

RABAT:

Dennis og Merete spørger klubberne der holder arrangementer mod betaling, om de vil give rabat til FDA medlemmer (se træfkalender).

Liste på nettet over rabat steder. Vi mangler gode rabatter.

Forslag:

Graceland, Ålborg, Holstebro, Herning stumpemarked.

MEDLEMSKORT:

Vi har lavet 2.767 medlemskort. Vi må tale med US-Autodele (Kim) om fremtiden (Jesper spørger om han vil sponsorerer 5.000 til så vil vi formentlig have nok til de næste 2 år (rest 2.000).