• Generalforsamlings referater

    Referat fra FDA’s Generalforsamling d. 27/1-2018

    Referat fra FDA’s Generalforsamling Dato: d. 27/1-2018 Sted: Herning Custom Car Club (HCCC) Dennis (formand) bød velkommen. 1. Valg af dirigent: Klaus Dahl Christensen, HCCC Valg af referent: Vivi-Ann Kirkegaard, HCCC Valg af stemmetæller: Gert Maj, Johnny Knude, Eva Andersen – alle fra HCCC Klaus gennemgik stemmesedlerne: Rød = nej, Blå = JA, de hvide er til skriftlig afstemning. Der er 44 stemmeberettigede, hvis en ny klub bliver godkendt, er der 46 2. Bestyrelsens beretning ved Dennis (formand). Vedhæftet formandens beretning fra Dennis. Kommentarer til beretningen: • Steen Larsen, American Street Machines Odense: Steen spørger efter FDA’s indsats/påvirkning på afgiftsarbejdet. Motorhistorisk Samråd (MHS) siger FDA kun involverer sig på opfordring…