• Formandens klumme

    Formandens beretning for 2017

    Formandens beretning for 2017.. 1. VELKOMMEN til den 29 FDA generalforsamling her i Herning. 2. BESTYRELSEN: består af Dennis, formand – Mads, næstformand – Dennis Andersen, kasserer – Carsten, sekretær – Niels, campingvogn – Henning, Bestyrelsemedlem – Michael, Bestyrelsemedlem – Anders, suppleant – Teddy, suppleant – Samt 2 revisorer, Lars Jørgesen & Tobias Rose og sidst men ikke mindst, vores super gode webmaster Lotte Elsholm. 3. ÅRETS GANG: i Bestyrelsen: Vi har holdt vores bestyrelsemøder, hvor vi prøvede at få det hele op at køre, men det har bare været op af bakke hele tiden da vi har haft problemmer med hjemmeside…kortmaskine…håndbog…klubbernes kontakt adresser.. for at sige det på webmasterne…