• Referater

    Referat fra bestyrelsesmøde mandag d. 24. marts 2019.

    ➢ Mødedeltagere: Til stede bestyrelsesmedlemmer: Dennis Berthou, Morten Espensen, Thor Petersen, Niels Kruse, Tobias Rose, Michael Kjøller. Til stede suppleanter: Ingen. Tilstede fra bestyrelsens Support funktioner: Synfaglig rådgiver: Stig Jacobsen Afbud til dagens møde: Carsten Jacobsen, Lotte Elsholm, Rene Olsen og Anders Gregersen. ➢ Dagsorden Referat fra sidste bestyrelsesmøde Håndbog Medlemskort Hjemmeside, udsendelse af nyhedsbreve. Konto / saldo / skyldner/udsendelse af fakturer, er der styr på de klubber som ikke har betalt i 2017. Høringer Forsikring FaceBook Teknisk rådgiver vedr. biler Nye klubber, sekretær Campingvogn EVT Referat: 1 Referat fra sidste bestyrelsesmøde Ingen kommentarer til Referat af d. 17-02-2019. 2 Håndbog Tobias har kigger ind i opsætning af håndbog og…