Generalforsamlings referater

Ekstraordinær Generalforsamling D. 20-11-2016

 • Dagsorden

Dagsorden udsendt med indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling:

 1. Valg af Dirigent / Referent / Stemmetællere.
 2. Debat om Bestyrelsens samarbejdsvanskeligheder.
 3. Valg af Formand
 4. Valg af Kasserer
 5. Valg af 5 Bestyrelsesmedlemmer
 6. Valg af 2 suppleanter.
 7. Valg af Webmaster
 8. Fastsættelse af den næste ordinære GF.
 •  Referat

Mødets afholdelse:

Ekstra ordinær generalforsamling afholdt i Roskilde Amerikaner Bil Club’s lokaler, Kamstrupsti 2, 4000 Roskilde.
Dato: 2016-11-20.
Mødets start: kl. 13.00.

Deltagende klubber og stemmeberettigelse, se Appendix 2.

 

1. Valg af Dirigent / Referent / Stemmetællere.

Valg af dirigent:

Fra Roskilde Amerikaner Bil Club foreslås medlem Henrik Tejnø, som mødets dirigent. Der var ikke andre opstillede på valg til mødet dirigent.
Valgt til dirigent: Henrik Tejnø

Valg af referent:

Fra Roskilde Amerikaner Bil Club foreslås medlem Thor Petersen, som mødets referent. Der var ikke andre opstillede på valg til mødets referent.
Valgt til dirigent: Thor Petersen

Indkaldelsens berigtigelse:
Dirigent forespørger til om indkaldelsen til denne ekstraordinær generalforsamling er indkaldt rettidigt jf. forenings vedtægter.
Ingen indsigelser fra forsamlingen.
Det er konstateret at indkaldelse er foretaget rettidigt i henhold til foreningens vedtægter.

Dirigent henledte opmærksomhed på stemmeret ved mødet er betinget af at man er registret med klubnavn og antal stemmer registret på mødet ved Carsten Jacobsen (Siddende bestyrelse) Registrerede antal klubber: 29 stk. Antal stemmeberettigede: 55 stk.
(Oversigt over Klubber fremmødt og antal stemmer, se Appendix 2).

Valg af stemmetællere:

Valgt på forsamling blev:

 •   Lisbeth Stackelies. Klub: ACC Route 66
 •   Pia Thusgaard, Klub: Liberty Cruisers.Dagsorden:
  Dirigent spurgte til dagsorden og om denne findes i overensstemmelse med foreningens vedtægter i ordlyd og indhold.
  Det er konstateret, at Roskilde Amerikaner Bil Club, repræsenteret v/Benny Buch har gjort indsigelse via mail til FDA’s formand mht. dagsorden og dennes indhold, der ikke findes i overensstemmelse med foreningens vedtægter.
  Indsigelser drejer sig om dagsordens punkt 7 og punkt 8 som ikke findes i overensstemmelse med foreningens vedtægter.
  (Indsigelse: se Appendix 1 til dette referat).
  Indsigelse oplæst for forsamling af Dennis Berthou.
  For punkt 8 blev det præciseret fra Dennis Berthou, at der primært var stedet, som årsag til punkt 8 på dagsorden.
  Forsamling tog stilling til indsigelse.

  Der blev stemt om hvorvidt punkt 7 eller 8 skulle forblive på mødets dagsorden.

 • Punkt 7 fastholdes på dagsorden(Kvalificeret flertal for ved håndsoprækning)
 • Punkt 8 fastholdes på dagsorden: (Kvalificeret flertal for ved håndsoprækning)Dirigent konstaterer at dagsorden jf. mødeindkaldelsen fastholdes, og mødet fortsættes på dette grundlag.

2. Debat om Bestyrelsens samarbejdsvanskeligheder.

Dennis Berthou (seneste formand) fremlagde kort de vanskeligheder, som bestyrelse har arbejdet med såvel internt, som officielt.
Der blev debatteret mellem Dennis Berthou og forsamling i forhold til de udfordringer der har været baseret i enkelhændelse fra træf med FDA ́s repræsentation.

På mødet blev synspunkter fra forskellige klubber belyst og synspunkter udvekslet/afstemt. Omkring forhold internt i FDA bestyrelse blev der ikke fundet en afklaring under mødet. Der blev fra forsamlingen givet udtryk for at konflikter henlægges til fordel for foreningens virke og at mødet forsættes med afstemning om ny bestyrelse.

Dirigent beslutter at der fortsættes til afstemning jf. punkt 3 og 4.

3. Valg af Formand

Dennis Berthou (fra American Car Club Copenhagen) genopstiller, som formand for FDA. Der var ikke andre der opstillede til formandsposten i FDA.
Forsamlingerne bifaldt valget af Dennis Berthou, som formand i FDA.

4. Valg af Kasserer.

Niels Kruse (fra Roskilde Amerikaner Bil Club) opstiller, som kassere for FDA Der var ikke andre der opstillede til ny kasser i FDA.
Forsamlingerne bifaldt valget af Niels Kruse, som kassere i FDA.

5. Valg af 5 Bestyrelsesmedlemmer

Følgende opstiller til bestyrelsesmedlemmer til FDA:

 •  Mads Bank ( Modtager genvalg, Bad Company Customs Søsum)
 •  Carsten Jacobsen  ( Modtager genvalg, Cadillac Club Denmark )
 •  René Olsen ( Modtager genvalg, Daydreamers )
 •  Michael Kjøller ( Modtager genvalg, North Coast Cruisers )
 •  Henning Petersen ( Opstiller til bestyrelsesmedlem, East Coast Cruisers )

Der var ikke andre kandidater, som ønskede at opstille til bestyrelsesmedlem i FDA’s bestyrelse.
Alle nævnte personer blev bifaldet af forsamlingen og er således indvalgt som bestyrelsesmedlem i FDA ́s bestyrelse.

6. Valg af 2 suppleanter.

Følgende opstillede til suppleant i FDA ́s bestyrelse:

 1.  Teddy Vanborg ( Opstiller som suppleant, U.S. Carjoy, Nordsjælland )
 2.  Anders Gregersen, ( Opstiller som suppleant Liberty Cruisers )

Der var ikke andre kandidater, som ønskede at opstille til suppleant i FDA’s bestyrelse. Begge nævnte personer blev bifaldet af forsamlingen og er således indvalgt, som suppleanter i FDA ́s bestyrelse.

7. Valg af Webmaster

 1.  Mads Bank fra Bad Company Customs Søsum opstillede til FDA’s Web-master på mødet. Der var ikke andre opstillede på mødet.

Mads Bank blev bifaldet af forsamlingen og er således valgt som FDA ́s webmaster.

8. Fastsættelse af den næste ordinære generalforsamling

Der var ingen indsigelser mod stedet for næste ordinære generalforsamling.
Næste ordinære generalforsamling afholdes således i American Car Club Copenhagen’s lokaler d. 28. januar 2017.

Mødets afslutning:

Dirigent afsluttede den ekstraordinære generalforsamling og takkede for fremmødet. Mødet blev afholdt i god ro og orden.

Referent: Thor Petersen ved Roskilde Amerikaner Bil Club / 2016-11-20

 


 

Appendix 1 Indsigelse mod dagsorden fra Roskilde ABC

Fra: Benny Buch

Hej FDA
Punkt nr. 7 og punkt nr. 8 hører ikke til under den ekstraordinær generalforsamling.

Punkt nr. 7 – Der står ikke noget i FDA’s love om at der skal vælges en webmaster på generalforsamlingen (det er et arbejde som bestyrelsen selv tager stilling til)

Punkt nr. 8 – Der kan ikke flyttes på den ordinære generalforsamling (det er vedtaget og det kan der ikke laves om på)

Med venlig hilsen
Benny Buch – formand Roskilde Amerikaner Bil Club tlf. 40 72 48 10 www.roskilde-abc.dk

Home – Roskilde Amerikaner Bil Club

www.roskilde-abc.dk

 

—– Original Message —–
From: Dennis Berthou

Hej Benny
Jeg tillader mig lige at svare på dine kommentarer.

Mht. til punkt 7. var det Erik der vil ha det med da han mente at på GF i 2010 blev han valgt til at varetage webmaster posten, og derfor mener at så skal det ske igen.

punkt 8. Er kommet med da man mener at California Dreamers er blevet nægtet adgang til ACC’s lokaler.

Men alt i alt så er det noget du kan fremlægge på selve GF den 20/11 så kan de så tage beslutningen om de punkter er relevante.

Dennis
FDA
P.S jeg tillader at fremsende svaret og mail til Bestyrelsen i FDA

 


 

Appendix 2. Registrering af fremmødte klubber og stemmetal

På den ekstraordinære generalforsamling var følgende klubber fremmødt og med stemmeret jf. denne liste.

Klub: Antal stemmer:

American Car Club Copenhagen

2

All American Cruisers

2

Alley Cats Car Club.

2

American Street Cars.

2

American Street Machines

2

American Street Runners

2

Bad Company Customs Søsum

2

Burning Wheels ACC

2

Cadillac Club Denmark

2

California Dreamers

2

Classic Corvette Club Dk.

2

Day Dreamers

 1

East Coast Cruisers

 1

Hawk

 2

Herning Custom Car Club

2

Hottown American Cruisers

2

Jalopy Cruisers

 2

Liberty Cruisers

2

Midtsjællands Amerikanerbil Club

2

Mopar Club Denmark

2

Mustang Club of Denmark

0

North Coast Cruisers

2

North West Sealand Cruisers

1

Odsherred Country Cruizers

2

Road Rebels ACC Denmark

2
Roskilde Amerikaner Bil Club 2

Route 66

2

Santa Cruisers

2

Trans Am Club Denmark

2

U.S. Car Club Nordsjælland

2