Formandens klumme

En Julehilsen

I denne søde juletid, hvor Kong vinter og Dronning frost banker på døre og vinduer, synes jeg det er på plads med en lille JULE-hilsen til ALLE i FDA.

Jeg vil starte med at takke ALLE, både klubber, interesseorganisationer, sponsorer og bestyrelsesmedlemmer for et godt samarbejde i året der snart er forbi, og håber at året der står for døren, vil bringe lige så meget glæde og samarbejde med sig.
I mit første år som formand, synes jeg at vi i bestyrelsen har opnået en del.
Først og fremmest har vi fået forsikringsordningen for uoriginale biler på plads. Det holdt hårdt men det lykkedes.
Vi arbejder også stadig på at få en forsikringsordning til vores medlemmer med originale biler. Det er derfor MEGET vigtigt at I medlemmer gør brug af den forsikringsordning vi allerede har fået i stand. Den er god.
Vi har taget kontakt til, og fået en god dialog i gang med SKAT, MhS, med DVK og flere andre.
Vi har skaffet vores medlemmer nogle gode rabatordninger til træf og udstillinger.
Vi har fået en del nye medlemsklubber og nogle banker på for at være med i vores gode fællesskab. Vi byder selvfølgelig alle de nye rigtig hjertelig velkommen.
Vi har søgt høringsberettigelse i Skatteministeriet og i Transportministeriet. Sidstnævnte venter vi stadig svar fra.
Som sidste skud på stammen, har jeg i går, d. 13. dec. modtaget en mail fra Skatteministeriet – FDA er blevet optaget på listen over høringsberettigede, JUBII.

Vi har arbejdet en del på at få gjort FDA kendt hos div. myndigheder. Vi i bestyrelsen så meget gerne at FDA blev lige så kendt i Danmark som f.eks. Lady GAGA er i verden. ALLE skal vide hvem FDA er.
Vi har også i årets løb fået vores eget lille forum på SMALLBLOCK. Det er vi meget glade for og derfor sender vi en meget stor tak samt et ønske om en rigtig glædelig jul og et godt nytår til TEDDY og hans familie.

Og så…..FDA’s generalforsamling står for døren. Den afholdes som I ved, d. 22.1.2011. Det er American Street Runners i Farum som står for arrangementet.
Vi skal bruge folk til bestyrelsen. Hvis der sidder nogen ude i landet med et lille bestyrelsesmedlem i maven, så meld jer under fanerne. Det er meget vigtigt for FDA at vi har en stærk og arbejdsom bestyrelse, hvis vi skal fortsætte med og øge det gode arbejde og sammenhold der er i foreningen.
Det er jo sådan, at som i enhver anden forening er man nødt til at have flere hænder til at trække læsset. Det går ikke kun med en 3-4 folk. Der skal bruges personer med ildhu og gåpåmod. Folk som vil gøre en forskel og arbejde for et endnu bedre og STÆRKERE FDA. Når du arbejder i FDA, arbejder du jo både for dig selv og dine venner. Hvis vi kun sidder de her 3-4 stykker, så risikerer vi at læsset vælter og at vi løber sur i de forskellige opgaver. Vi er nødt til at have en fuldtallig bestyrelse som kan og vil løfte i flok. DERFOR meld dig, meld dig, meld dig…Vi skal bruge folk til bestyrelsen.
HUSK…..Sammen er vi stærkest.

Med dette, vil jeg ønsker jer ALLE SAMMEN en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår.

Mange venlige FDA-hilsner

Dennis, formand

HUSK AT STØTTE VORES SPONSORER, DE STØTTER OS.

GLÆDELIG JUL