Referater

FDA-bestyrelsesmøde d. 06.01.19

Referat

Fremmøde: Dennis Berthou, Dennis Andersen, Henning Petersen, Niels Kruse; Michael Kjøller, Lotte Elsholm, Carsten Jacobsen, Rene Olsen, Stig Jacobsen.

1). Referat fra sidste møde; Godkendt.

2). Håndbog er næsten klar. Sidste annoncer skal på plads, samt klubtræf annoncer. Ligeledes skal klublisterne opdateres, (generalforsamlingen).

3).  Medlemskort: Lotte har endelig fået kortmaskinen, og der er allerede sendt kort ud til flere klubber. Lotte sender ligeledes faktura ud for kortene til klubberne.

4). Hjemmesiden køre fint, Lotte skriver et nyhedsbrev snarest.

5). Der er flere skyldnere, men det er svært at holde styr på, når flere mailadresser ikke passer til klubberne. Revisorerne indkaldes til gennemkig og underskrifter inden generalforsamlingen.

6). Der har ikke været nogle høringer. Dog skal Dennis og Stig til møde i Horsens i januar vedr. lov: 1431 omkring benzinafgift og reg. afgift.

7). Der var 2 forsikringsmæglere til dagens møde, for at finde en brugbar løsning for gode forsikringer til vores hobbybiler, om det er original el. ombyggede biler. De anbefaler et af de store selskaber. Der er flere måder at køre det på, evt. en app, hvor man løbende holder sit køretøj opdateret, hvis der er sket ændringer. Udgiften til en mægler vil ligge på 15-20.000 kr. årligt, men vil kunne tjenes hjem hurtigt hvis alle klubber er med på løsningen. Klubberne høres på GF.

8). Facebook køre fint.

9). Tekniks rådgiver: Stig og Dennis forklarer hvad der er sket politisk mht. afgifter osv. Der er stadig meget usikkerhed om hvordan det hele kommer til at se ud i fremtiden, men info holdes indtil vider, da der skal være 100% klarhed over reglerne.

10). 1 ny klub til godkendelse på generalforsamlingen. ACDC; de er inviteret til GF

11). Campingvognen står i Odense. Den serviceres af Lars. Hjertestarter efterspørges stadig. Niels Kruse skaffer priser osv. Da det stadigt er dyrt at have vognen på Fredericia messen, og der ikke rigtig er den store rabat i indgangen til FDA-medlemmer, vil Dennis høre om ikke vi kunne få rabat om lørdagen også. Evt. Kun have vognen med på messe èn gang om året.

12). FDA GF: Road Rebel:  

FDA-pokalen går i år til Per Andersen HCCC.

Der er styr på GF, Freddy har lejet et forsamlingshus i Løve.

Lotte tager sig af træfkalenderen.

På valg er efter vedtægterne, Kassere og 3 bestyrelsesmedlemmer.

Kassereren: Dennis Andersen ønsker ikke genvalg

Bestyrelsesmedlem:  Mads Bank udtrådt af bestyrelsen

Bestyrelsesmedlem: Henning Petersen udtræder af bestyrelsen

Bestyrelsesmedlem: Niels Kruse ønsker genvalg

Bestyrelsesmedlem: Carsten Jacobsen ønsker helst ikke genvalg

Vi mødes til formøde i forsamlingshuset kl. 11.00

13). Intet under EVT.