Referater

FDA bestyrelsesmøde d. 14.01.18

FDA bestyrelsesmøde d. 14.01.18

Referat

Fremmøde: Dennis Berthou, Mads Bank, Dennis Andersen, Henning Petersen, Niels Kruse; Michael Kjøller, Lotte Elsholm, Carsten Jacobsen.

1). Referat fra sidste møde; Godkendt.

2). Håndbog er næsten klar. Sidste annoncer skal på plads, samt klubtræf annoncer. Ligeledes skal klublisterne opdateres, Mads og Henning ringer rundt.

3).  Medlemskort: Henrik USA kontaktes vedr. nyt logo (Dennis)

4). Hjemmesiden opdateres løbende. ”gammelt skidt” slettes. Kalenderen opdateres løbende, som klubberne melder træf ind. Alt skal ligge på ”One Drive” så det nemt kan hentes ned. Mails skal besvares, for lette arbejdet.

5). Dennis A og Mads er næsten klar med regnskabet. Revisorerne indkaldes til gennemkig og underskrifter inden generalforsamlingen.

6). Der har ikke været nogle høringer.

7). Der efterspørges en forsikring, som dækker uheld ved træf.

8). Facebook køre fint.

9). Intet nyt.

10). 2 nye klubber til godkendelse på generalforsamlingen.

11). Campingvognen står i Odense. Den serviceres af Lars. Hjertestarter efterspørges. Niels Kruse skaffer priser osv. På generalforsamlingen vil der komme forslag til kontingenthævelse, for at kunne betale sådan en. Niels sørger for priser osv.

12). FDA GF: HCCC fremsender kandidat til bestyrelsen, men kun som kasserer. På sidste generalforsamling, blev bestyrelsen bedt om at fremlægge forslag om at generalforsamlingen flyttes til november. Forslag udarbejdes af Carsten. FDA pokalen går i år til Christian Damsgaard, Dennis og Mads skriver et oplæg.

13). Intet under EVT.

 

Tak for et godt møde

Sekretær

Carsten Jacobsen