Referater

FDA bestyrelsesmøde d. 4.1.15

Fremmødte: Dennis, Erik, Peter, Birger, Flemming, René, Stig, Henrik, Carsten. Andre fremmødte: Axel, Benny Roskilde ABC. Servering: Anne.

 1. Referat godkendt.
 2. Generalforsamling: Benny foreslår buffet samt kaffe og kage. Der bliver ca. 100 per. til GF. Bestyrelsen mødes kl. 11, sammen med medlemmer fra Roskilde ABC. Der køres bare efter den skrevne køreplan. Dennis læser lidt op af det han vil sige i hans beretning.

Der undersøges vedr. bestyrelsesansvar. Hvad kan bestyrelserne ”hænges op på ”

Der planlægges seminar vedr. hvad FDA kortet kan bruges til, for at få flere medlemmer ind. Mere lukkethed for FDA medlemmer, så det skal være en fordel at være medlem.

Hvem er på valg: kan læses i materialet til GF

Næste møde afholdes efter GF: 8.2.15.

FDA pokalen går i år til Lisbeth Stackelies Wähner, for hendes store arbejde ved FDAs jubilæum, arbejdet i FDAs bestyrelse osv..

Kontingent fastsættes på GF. Enhedspris for klub er 550 kr. Enhedspris for interesseklub er 600 kr. inkl. 1 stk FDA kort.

Det skal tages op på GF, om interesseklubber, Skånske klubber skal kunne købe FDA kort til 30 kr. pr. stk. Dennis vil fortælle om dette under evt.

Assurandør efterlyses, for at kunne hjælpe klubberne med at finpudse/tune deres forsikringer.

Sidst: Alle fortæller lidt om hvad de har lavet i årets løb.

 1. Årsregnskab/budget: Der er fremlagt 2 budget forslag internt i bestyrelsen, til internt valg, det mest realistiske blev valgt til GF. Ordrebekræftelse inden der kommer annoncer i håndbog. Benny RABC fremlægger forslag til vedtægtsændringer. De sendes også til Carsten, til mappe.
 2. Campingvogn: Ingen bemærkninger.
 3. Håndbog: Ingen bemærkninger.
 4. Medlemskort: Ingen bemærkninger.
 5. Hjemmeside: Ingen bemærkninger.
 6. Konto: Ingen bemærkninger. Kommer på GF.
 7. Høringer: Der er kommet svar på Matrix. Stig forklarer. Der er aftalt nyt møde, da de stadig ikke er klar med det endelige svar. Dennis deltager på mødet sammen med Stig på dette møde, så Dennis kan forklare om det på GF.
 8. Forsikringer: Birger arbejder vider med et nyt selvskab. Samtidigt vil Birger snakke med Benny RABC, der har et godt samarbejde med ETU.
 9. Facebook: Det kører fint.
 10. Tekniske spørgsmål: Se høringer.
 11. Nye klubber: Erik sender en seddel til Carsten.
 12. Træf på Gram slot: FDA er blevet spurgt om hjælp vedr. dette arrangement. Dette har FDA ikke mandat til. Derfor kan samarbejdsaftale ikke underskrives.
 13. Evt:

Næste møde d. 8.2.15 Amager

Referent

Carsten Jacobsen