Referater

FDA Betyrelsesmøde d. 11/12-2016

FDA bestyrelsmøde d. 11.12.16

Ladegårdsvej 8, 2770 Kastrup.

 

Fremmødte: Dennis Berthou, Mads Bank; Niels Kruse; Henning Petersen, Rene Olsen, Michael Kjøller, Anders Gregersen og Carsten Jacobsen.

Dagsorden godkendt.

 • Ny Bestyrelse:
  • Formand: Dennis Berthou
  • Næstfor.: Mads Bank
  • Kasserer: Niels Kruse
  • Referent: Carsten Jacobsen
  • Best.mdl.: Henning Petersen
  • Bestmdl.: Rene Olsen
  • Bestmdl.: Michael Køller
  • Suppleant: Anders Gregersen
  • Suppleant: Teddy Vandborg.

 

 • Ekstraordinær GF:

I det nye år skal der laves et regelsæt for at undgå uheldige episoder. Mulighederne undersøges af Dennis og hvis de er klar, fremlægges på GF. Der skal takkes for det store arbejde Peter og Erik har udført i FDA.

 

 • Håndbog:

Dennis sætter gang i håndbog. Dennis, Mads og Michael ringer rundt vedr. annoncører. Alle giver en hånd med boen.

 

 • Medlemskort:

Sendes ud i april.

 

 • Hjemmeside:

Den kører. Efter Mads har overtaget, har der været lidt ændringer. Hjemmesiden vil blive forenklet fremrettet.

 

 • Konto

Alt regnskab er ajourført efter Ekstra GF af Erik. Niels og Mads ordner regnskabet sammen med revisorerne inden ordinære GF.

 

 • Høringer:

Synsmænd skal efteruddannes. Dog ønsker ikke alle synsmænd dette. Der er også en del forvirring omkring køretest. En liste udarbejdes over hvilke synshaller der er ”gode at bruge” kan komme op tale.

 

 • Forsikringer:

En bestyrelses ansvarsforsikring kan tegnes til alle klubber, så alle er dækket ind, til fordelagtigt pris. Der spørges også efter en ansvarsforsikring vedr. træf.

 

 • Facebook:

Køre fint

 

 • Teknisk rådgivning:

Se høringer.

 

 • Nye klubber:

SIC kontaktes igen, samt ny klub i Ruds Vedby

 

 • Campingvogn:

Skal til Fredericia, Solvej kontaktes. Der skal kun findes kaffe, the samt vand i campingvognen. Ny kasserer undersøger pris på internet i campingvognen.

 

 • Generalforsamling:

Indkaldelse sendes til godkendelse. Udsendes til medlemmerne hurtigst muligt. Man skal huske FDA kortet.

 

 • Evt:

Næste møde, 8.1.17. kl. 10 på Amager.

 

Tak for et godt møde.

Referent // Carsten Jacobsen