Referater

FDA møde 2.8.14 Roskilde

FDA møde 2.8.14 Roskilde

Kort møde!!

Fremmødte: Helle Hansen, Dennis Berthou, Flemming Colbe, René Olsen, Peter Kastoft, Erik Kjærsgaard, Birger Hansen og Carsten Jacobsen. Ikke fremmødt: Henrik Bjerrum.

 1. Godkendt.
 2. René klare opgave med campingvognen til UG, klare også vagtskema til træf.
 3. Tager vi på næste møde. Dennis har noget i ærmet!
 4. 2664medlemskort er trykt og udsendt. Klubberne er for sløve til at så dem vider il medlemmerne.
 5. Tager vi på næste møde.
 6. Konto, kan desværre ikke huske tallene, dem får vi af Erik næste gang. Flere skyldnere må afskrives.
 7. Jubilæum afholdes i Jels. Der serveres kaffe og kage. Almy kontaktes for at holde et lille foredrag om FDA. Jubilæum til Viking run aflyses pga. for høje priser. Odin kontaktes i stedet. Er så senere blevet aflyst pga. for stramt program.
 8. Ingen høringer.
 9. Dennis savner mere aktivitet vedr. forsikringer. Birger knokler vider men Engelsk firma.
 10. Facebook kører godt. Mange billeder fra træf, samt gode diskussioner.
 11. Stig kom desværre ikke til møde, men har fået ros for sit arbejde hidtil.
 12. Helle vil tage film med til campingvognen til børnene. På næste generalforsamling skal medlemmerne høres om Strig skal i bestyrelsen, eller ”bare” være tilknyttet. FDA pokalen er stadig under renovering. Der skal også på generalforsamlingen høres om en Skånsk klub kan komme i FDA, evt. som ”udenlandske interesser”.
 13. Tak for et godt møde