Referater

FDA møde d. 10.1. 2016

FDA møde d. 10.1. 2016
Ladegårsvej 8, Amager.

Fremmødte: Dennis, Erik, Peter, Rene, Flemming, Mads, Stig, Carsten, Revisorer: Axel, Lars. Opvartning: Anne.

1) Referat godkendt.
2) Alt på plads hos Alley Cats. Ca. halvdelen af klubberne er tilmeldt. Ca. 100 per. incl. bestyrelse og Alley Cats egne personale. Der bliver indkøbt smørrebrød til Generalforsamlingen. Benny Buch kom forbi for at forklare hans indkomne forslag til vedtægtsændringen. FDA´s bestyrelse fremlægger deres holdning til begge indkommende forslag på Generalforsamlingen. Der var flere kandidater til FDA pokalen. Der blev vægtet og vejet, og bestyrelsen blev enige om at Henrik Boble Hansen, Daydreamers, skal have pokalen for hans arrangement for vores interesse i mindst 40 år.
3) Håndbogen for 2016 er klar til veteranmessen i Fredericia i april.
4) Sponsor på FDA kort, mangler. USautodele høres, hvis ikke de vil, høres HenrikUSA.
5) Hjemmeside kører fint.
6) Regnskab er ok. Ingen skyldnere.
7) Den sidste hørring der er sendt ud, skal gennemlæses og svares snarest. D.21.1. skal være møde hos MHS, hvor også SKAD, FDM og FDA deltager, ved Dennis, Stig og Peter.
8) Intet nyt under forsikringer.
9) Facebook kører fint.
10) Stig fortæller lidt om aktuelle sager. Det er et stort ønske at Trafikstyrelsen åbner øjnene for ”Bolt on” dele. Alle nye regler kræver nye uddannelser for synsfolk, hvilket mange er i gang med.
11) Mads viser hvad der er fundet frem til vedr. beklædning af FDA´s bestyrelse. Mads bestiller tøj i forskellige størrelser.
12) Campingvognen; Lars er sat i gang med div. reparationer. Nye hjul, samt reservehjul.
13) Nye klubber: 2 nye klubber og 3 interessegrubber. Alle skal godkendes på generalforsamlingen.
14) Evt: De små FDA pokaler er brugt op, nye skal laves. Hans Bruun er blevet spurgt for pris.

Tak for et godt møde.

Referent
Carsten Jacobsen