Referater

FDA møde d. 16.10.2016

FDA møde d. 16.10.2016
Roskilde ABC´s lokale

Fremmødte: Dennis Berthou, Erik Kjærgaard, Niels Kruse, Michael Kjøller, Mads Bank, Peter Kastoft, Carsten Jacobsen.

Dagsorden:
Dagsorden
PKT. 1 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Forkastet!

Ny Dagsorden 16 oktober kl. 10.00

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referater
3. Formanden Dennis forklarer
4. Ekstraordinær GF
a. Indkaldelse med begrundelse
b. Dagsorden til ekstraordinær GF
c. Bilag til
d. Sted og dato
5. Næste møde
6. Eventuelt

1) Dagsorden: Dennis Berthou udsendte en dagsorden, den blev forkastet, og Peter Kastofts ændrede dagsorden blev godkendt.
2) Godkendelse af referater: De referater der manglede at blive godkendt, blev godkendt. Vedr. GF referat, Følgende godkendt af bestyrelsen, med undtagelse af pkt. 12 under Eventuelt vedr. indkøb af øl/vand, som ikke kan godkendes af Dennis, da dette ikke optræder i hans notater.
3) Dennis Forklarer: Dennis ønsker en ekstra ordinær GF, da han konkluderer at der er interne vanskeligheder mellem bestyrelsmedlemmerne, Dennis ønsker at få GF til at vælge en ny bestyrelse.
4) Ekstra Ordinær GF vedtaget. Begrundelse; Interne problemer, er bestyrelsen trådt tilbage, med henblik på nyvalg. Dagsorden til ekstra ordinær GF: Mads Bank. Sted og dato kommer med indkaldelsen.

Valg af dirigent/referent/stemmetællere
Debat
Indkomne forslag
Valg af formand og kasserer
Valg af 5 bestyrelsmedlemmer og 2 suppleanter.
Valg af web-master
Fastsættelse af næste ordinære GF

 

5) Afregning: Alle skal have afregnet med Kasserer inden d. 18.10. 2016, ellers bortfalder det.

Næste møde aftales på ekstraordinær GF.

Sekretær
Carsten Jacobsen