Referater

FDA møde d. 16.11.2014

Fremmødte: Dennis Berthou, Erik Kjærsgaard, Peter Kastoft, Birger Hansen, René Olsen, Flemming Colbe, Stig Jacobsen og Carsten Jacobsen.

 1. Godkendt.
 2. Vi skal planlægge generalforsamling hos Roskilde ABC, d. 24.01.2015. Aftale laves med Benny Buch. Kaffe og kage giver FDA. Madbillet afskaffes, da det forventes at der ikke kommer flere end de delegerede. Fastholder frokost, fra kl. 12 til 13. Generalforsamling starter kl. 13. ABC, stiller med referent, stemmetællere og ordstyrer. Helle Hansen kontaktes vedr. udsendelse af indkaldelse. På mødes blev der diskuteret om Svenske klubber kan optages i FDA, som enten fuldgyldige el. interesseklubber. Endeligt: Det vil efter vores vedtægter, kunne lade sig gøre, med det skal forklares på generalforsamlingen. FDA kort sælges til interesseklubberne for 35 kr. pr. ekspedition og 30 kr. pr. kort. Dennis indkalder revisorerne til næste møde. Carsten tager sig af nye klubber på generalforsamlingen.
 3. Årsregnskab mm, næste møde.
 4. Reklamer kommer forhåbningsvis!! Dennis og René arbejder på annoncer til campingvognen mm. Ordrebekræftelser sendes til Erik, ellers gælder det ikke.
 5. Dennis og Peter snakker sammen vedr. håndbog. Billiger håndbog efterlyses, da håndbog kører vider.
 6. —–
 7. Der er ikke sket noget siden sidste møde.
 8. Konto: 121785 kr. udgifter: 151813kr. underskud på ca. 30000 kr. Der er mange skyldnere, mange må desværre afskrives.
 9. Jubilæum i Jels, gik udmærket, desværre holdt tidsplanen ikke. Lisbeth gav en stor hånd med kaffe og kage. Odin blev aflyst pga. tidspres.
 10. Dennis og Stig har i samarbejde lavet et høringssvar. Matrix, en sammenlægning af flere landes regler. Stig forklarer omkring dette Matrix. Efter fremsendelse af svar, har der været ro på trafikstyrelsen. Håber at dette Matrix kan give et bredere samarbejde med bla. Hod Rod og flere.
 11. Dennis har hjulpet nogle med total skadet biler. Der er stadig tvivl omkring original biler og ikke. Det er fortrin vis Runa forsikring der er problemer med. Dennis vil tage det op på MHS.
 12. Facebook kører fint.
 13. Der er stadig stor ros til Stig for arbejdet med syn og rådgivning. Stig er modtagelig for flere opgaver.
 14. Sorø klub vil stilles spørgsmål vedr. deres vedtægter, da der står ”mc og custom biler ” De er ikke defineret som USA-biler. De kontaktes vedr. dette. De har efterfølgende ændret deres vedtægter. SIC kontaktes igen vedr. indmeldelse.
 15. Gram slot, intet nyt, men de er i gang med at planlægge træf i august.
 16. Intet.
 17. Tak for et hyggeligt møde. Næste møde 04.01.2015, Amager