Referater

FDA møde d. 22-6. 2014

FDA møde d. 22-6. 2014

Amager

Fremmødte var: Dennis Berthou, René Olsen, Helle Hansen, Peter Kastoft, Erik Kjærgaard, Birger Hansen, Henrik Bjerrum og Carsten Jacobsen.

 • Referat fra sidste møde, godkendt.
 • Campingvogn: Vagtplan til Viking run, er lavet af René, og sendt til bestyrelsen. Der er skaffet en stor kaffemaskine. René skal lave en liste hvor campingvognen deltager. Pt. mangler der reklamer på vognen, de skaffes såfremt der indsendes materiale til Peter. Der skal ryddes op i vognen, så alt unødvendigt fjernes. Der skaffes film til tv i vognen, samt div. Piller, plastre osv.. René laver en liste og tingene indkøbes af Erik.
 • Håndbogen kostede ca. 50.000 kr. Pt. underskud på 17.000 kr. Ny hæftepris er undersøgt af Dennis, men menes ikke billigere. Der var på mødet stor diskussion vedr. håndbogens fremtid. Der skal spørges på næste generalforsamling om det i fremtiden skal være håndbog el. folder, da det meste kan læses på FDAs hjemmeside. Der kan også blive udsendt opdateret nyhedsbreve med lov stof osv. så folderen kan have en længere levetid. Bestyrelsen blev enige om at klubliste og årets nyheder kan laves som indstik.
 • Medlemskort: Medlemsliste opdateres. Dennis ringer og rykker de som ikke har betalt.
 • Hjemmeside: US-camp er indmeldt som interesseklub, Annonce forhandles til hjemmesiden.
 • Konto: 68.700 på konto, 1200 i kontanter. Forventer et lille underskud pga. indkøb af campingvogn og 25 års jubilæum. Buget diskuteres på mødet d. 16.11. 2014.
 • Jubilæum på viking run oh Jels. Der aftales med Benny fra Roskilde ABC, hvor og hvordan arrangementet afholdes. Arrangementet afholdes mellem kl. 13.30-14. Carsten taler med Benny. Ligeledes aftales arrangementet i Jels med Lisbeth, også ved Carsten.
 • Høringer: Pt. ingen høringer.
 • Ikke meget nyt. Arbejder med nogle forsikringsselskaber i udlandet.
 • Facebook: Facebook kører fint, dog lidt bøvl fra nogle enkelte. René holder øje og fjerner eventuelle dårlige indslag. Annoncering af træf og arrangementer må kun ske fra FDA klubber.
 • Teknisk rådgiver: Der har allerede været nogle sager Stig har været involveret i. Der har været god kritik af Stigs arbejde. Der har ligeledes været ros til FDA for det nye tiltag.
 • Evt. Håndbøger kan afhentes hos Erik på Frederiksberg. Resten tages med til viking run og Jels. Dennis var inviteret til foredrag i DVKs klubhus i Virum. Dennis skulle fortælle om USA-bil klubberne i Danmark. Det gik overraskende godt. Alt i alt en positiv aften; fortæller Dennis.

 

Referent

Carsten Jacobsen