Generalforsamlings referater

FDAs Generalforsamling 19.januar 2013 kl. 13:00

FDAs Generalforsamling 19.januar 2013 kl. 13:00

hos All American Cruisers – Næstved.

 

Leif Guldhammer (formand fra AAC) byder velkommen og orienterer omkring det praktiske.

• Valg af dirigent, referent og stemmetællere: Karsten Lund fra AAC blev valgt til dirigent, Karin Guldhammer fra AAC til referent. Som stemmetællere: Benny Buch fra Roskilde ABC og Anne fra Dragracing.dk.

• Dirigenten gør opmærksom på generalforsamlingens indkaldelse og spørger ind til om indkaldelsestidspunktet har stemt overens med vedtægterne.

 

1. FDA s formand Dennis Berthou kommer med bestyrelsens beretning og gør opmærksom på det er den skrevne beretning der er gældende. Den skrevne beretning blev godkendt af forsamlingen.

Formandens beretning kan læses her:

 

• VELKOMMEN til FDA’s 24. generalforsamling, som i år afholdes her hos All American Cruisers.

• Præsenter bestyrelsen: Dennis, formand – Henrik, næstformand – Erik, kasserer og webmaster – Helle, sekretær – Peter, redaktør – Jesper, annoncer – Merete, forsikringer – Martin, suppleant, høringer – Flemming, suppleant. Vi skal bruge nye folk til bestyrelsen, da 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter trækker sig. Dem vi skal bruge er 1 til forsikringsordningen, 1 til PR og annoncesalg, 1 der kan svare på høringer og 1 der kan holde øje med bestyrelsen.

• Som jeg sagde sidste år på generalforsamlingen, har dette år også været et sjovt og spændende år for mig som formand for FDA. Selv om der ikke har været de store opgaver at tage sig af. Grunden er, at vi har fået ryddet meget op i FDA og vi er blevet gode til at svare på mails. Jeg selv får ca. 400 om året, som der mere eller mindre skal svares på. Og det er efter at vi har sorteret diverse uinteressante mails fra. Der kan desværre ske det, at der nogle gange ikke bliver svaret på en mail, da den jo godt kan forsvinde i mængden. Det undskylder jeg selvfølgelig. Med hensyn til mails, har klubberne været gode til at oplyse medlemmernes mail-adresser. Men der mangler stadig nogle klubber, som ikke ønsker at oplyse dem. Nogle gange får jeg henvendelse fra medlemmer om hvorfor de ikke har modtaget nyhedsbrev. Jeg kan så svare at det er fordi deres klub ikke har ønsket at oplyse om deres mail. Jeg kan derfor kun på det kraftigste opfordre klubberne til at få medlemmernes mailadresser og sende dem til webmasteren. Klubberne kan drage stor fordel af det, når de skal ud og evt. reklamere for deres arrangementer. I stedet for at klubben sender breve til alle klubberne, som så enten bare ligger i klubben eller slet ikke bliver åbnet, så kan de i stedet sende en mail til webmasteren og så sørger han for at alle tilmeldte mailadresser får den direkte på deres egen pc’er. Derved sparer klubberne penge i porto og oplysningerne rammer flere medlemmer.

• SKAT: I år har vi ikke fået så mange spørgsmål, så der har ikke været de store skriverier med SKAT, men husk nu at vi stadig har en god dialog med dem, så det er bare at komme med jeres spørgsmål.

• NUMMERPLADER: Så skete det jo endelig…D. 6/6 2012 gik den digitale motorregistrering i gang. Der var nogle problemer i opstartsfasen, og de små nummerplader vi alle sammen har gået og sukket efter var lidt forsinkede. Jeg selv fik dem d. 4/7 og de passer perfekt. Jeg har siden hen hørt og læst på forskellige forums, at det ikke er FDA’s fortjeneste. Og her må jeg på det kraftigste tilbagevise disse påstande. Det ER FDA der er skyld i at vi i dag har fået små plader der passer til vores biler. Det startede FDA jo egentlig med at kæmpe for, sidst i 80’erne. Dengang morede vi os alle over det, men der er gennem årene blevet sendt breve til div. ministre og embedsfolk der hen ad vejen har været involveret i det. Og lige pludselig er den så kommet øverst i bunken og så fik vi der sad i FDA’s bestyrelse i 2010 lov til at forhandle den færdig. Så lad mig endnu en gang slå fast med 7-tommer søm, at det er FDA’s fortjeneste at pladerne er kommet. Jeg har hørt at man på et eller andet tidspunkt ude i fremtiden vil skrotte de store plader man køre med i dag og erstatte dem med de små som vi nu har fået til vores USA-biler. Om det er rigtigt eller bare en skrøne ved jeg ikke, med det må tiden vise.

• FÆRDSELSSTYRELSEN: Vi har i årets løb fået 3-4 høringer. De har dog mest drejet sig om landbrugskøretøjer og tunge køretøjer. Så det har ikke haft relevans for os og derfor har vi ikke svaret på dem.

• FORSIKRING: Som I ser, er der flere nye ting på forsikringsfronten. Vi kan nu bl.a. få forsikret vores campingvogne og vejhjælpen er også ok. Vi har ikke arbejdet ret meget med forsikringsordningen i det hele taget. Grunden til det er at vi ikke har fået hverken ris eller ros fra jer medlemmer.

• ÅRETS GANG I BESTYRELSEN: Vi har kun haft 4 bestyrelsesmøder i 2012, der var planlagt 5 men det ene blev aflyst. Nogen spørger måske hvorfor vi ikke holder samme antal møder som før, og her kan jeg kun svare, at det er ikke behov for så mange, da vi er blevet extremt gode til at ordne mange ting via mail og telefon. Men det er da klart, at hvis der kommer nogle opgaver hvor det er nødvendigt at bestyrelsen mødes, så gør vi det. Jeg vil også gerne tale lidt om medlemskort. Jeg føler at medlemmerne virkelig har taget kortene til sig. Det samme har de store udstillinger vi er med på også. Her taler jeg om Roskilde ABC samt Bella Center og Fredericia udstillingerne. Men bestyrelserne ude i klubberne vil i mange tilfælde IKKE gøre brug af det. Jeg har et eksempel fra min egen klub. Til vores træf er det gratis for fører og bil at komme ind på træffet hvis man er medlem af en klub. Her kunne man bruge det sådan, at ved fremvisning af FDA-kort kommer man gratis ind. Hvis man ikke har FDA-kort skal man betale for at komme ind, og derved kunne klubben tjene penge. Sidste år blev der udleveret 2767 medlemskort i år er vi oppe på 2928 kort, så kortene har jo en virkning. Vi skal bare lige have klubbernes bestyrelser til også at forstå det.

• BREV VEDR. ACC: I foråret skrev jeg på vegne af FDA et brev til Justitsministeren, Indenrigsministeren og Ombudsmanden. Sagen jeg skrev om, var den som min egen klub ACC har været ude i med hensyn til deres klublokaler, som ligger i et industriområde der er omfattet af en lokalplan, hvor der kun må være lager og lettere industri. De klubaktiviteter som ACC udøver var ikke forenelig med lokalplanen for området. Efter div. skriverier med kommunen, uden at man kom til en løsning på problemet, gik ACC ud og fik sat en advokat på sagen. Hun kom frem til at kommunen jo kunne ændre lokalplanen så ACC kunne passe ind i området. Det var meget svært for kommunalpolitikerne at gøre det. Der kom først skred i sagen da ACC’s medlemmer tog fat i politikerne og fik dem til at ændre mening. Det endte op i et kommunalbestyrelsesmøde, hvor medlemmer fra ACC var til stede. Dette møde mundede ud i at politikerne fandt ud af, at det rent faktisk godt kunne lade sig gøre at ændre lokalplanen så ACC kunne passes ind. Lokalplanstillæget er i øjeblikket ude til offentlig høring, som løber til d. 13 februar 2013. Pointen i dette er, at I skal tænke over hvor I har jeres klublokaler, da der flere steder er en lokalplan som man kan komme i klemme i og det bedste og billigste man kan gøre i sådan en situation er, at tage fat i sine lokalpolitikere og presse dem. Denne sag har kostet ACC rigtig mange penge. Miljøminister Ida Auken bad Naturstyrelsen om at svare på det brev jeg sendte. Og de kom til den samme løsning at kommunen godt kunne ændre lokalplanen. Dette er et ultra kort ref. af sagen. Hvis nogen er interesseret i at læse brevet til ministrene og det svar jeg fik, har jeg det med, men ellers kan jeg sende det på mail.

• HJEMMESIDEN: Vores hjemmeside fungerer. Der ligger et forum derinde, som ikke ret mange har brugt. Der har kun været et par indlæg i år. Hvis det forum skal fortsætte, så forudsætter det at det bliver brugt noget mere. Ellers vil bestyrelsen tage skridt til at det bliver nedlagt. I øjeblikket er der tilmeldt 2088 brugere mod sidste år hvor vi havde 1901 brugere. Der er stadig nogle klubber som ikke vil afgive deres medlemmers e-mail adresser. Jeg ved selvfølgelig ikke om det er medlemmerne der stritter imod, med det er en fandens god ide, fordi som jeg sagde før, at der er 2088 brugere der modtager nyhedsbrev. I det nyhedsbrev der kommer ud, er der invitationer til alle mulige arrangementer som klubberne sender til os og vi sender det videre og rammer meget bredt. Jeg kan med undren sige at nogle af de klubber som ikke har afgivet mail adresser, også er nogen af dem der selv sender materiale til FDA. Hvis nogen har spørgsmål omkring hjemmesiden kan man sende en mail til webmaster.

• FOLDER / HÅNDBOG: På sidste års generalforsamling, meddelte vi at vi ville udgive en folder i stedet for håndbogen. Begrundelsen for det var, at håndbogen var en stor udgiftspost og at den rent faktisk gav underskud. Derfor besluttede vi os for at prøve med en folder. Der er blevet delt mellem 12 og 13.000 foldere ud og det er rigtig godt for sponsorerne. Den rammer meget bredt, da den bliver delt ud på mange træf og udstillinger, og også til folk som ikke er medlem af klubber, i forhold til håndbogen, som kun blev delt ud til klubmedlemmer. Og den har også givet overskud, men det vil kassereren fortælle mere om. Vi i bestyrelsen mener at vi skal blive ved med at udgive folderen.

• NYE KLUBBER: Vi har igen i år fået nye klubber ind i FDA, som skal godkendes her på generalforsamlingen. Jeg vil gerne tage teten op fra sidste år. Mange af disse nye klubber, ligger ikke ret langt fra allerede eksisterende klubber, og alligevel ser det ud som om, der er et behov for disse nye. Man gør sig så lidt tanker, om bestyrelserne i klubberne sørger for at holde hjulene i gang, også i de gamle klubber, så tilstrømningen af nye medlemmer der er så vigtige bliver stimuleret.

o Vi ved jo at nye klubber, mange gange opstår fordi nogle medlemmer fra allerede eksisterende klubber, river sig løs og starter for sig selv. Og det kan være fordi de gamle klubber ikke har sørget for at rammerne er der, når der kommer et nyt friskt kuld unge med ny energi og nye ideer.

o Vi skal passe på de nye unge som kommer til og vi gamle skal sørge for at gøre plads til dem. Det er jo dem der skal føre vores hobby videre. Det jeg mener med det her er, at gennemsnitsalderen i vores klubber er utrolig høj. Jeg kan give jer et eksempel. I 2011 var jeg på ferie i L.A. Jeg var til et aftentræf på en p-plads. Her stod ”verdens flotteste hot rod”. Uden skærme og lignede et slikket bolsje. Jeg så en mand hente et gangstativ i bilen og tænkte, at det er squ nok til hans far. Men da hans far gik med dette gangstativ over til hot rodden og fik kæmpet sig ind på sædet så var det squ ham der skulle køre bilen, for sønnen lagde stativet ned i bagagerummet og satte sig over i sin egen bil. Manden jeg taler om, var over 70 år. Det er de fleste af os som sidder her altså også om ca. 20 år. Det er derfor det er så vigtigt at vi byder de unge velkommen i vores kreds.

• FDA’s FREMTID: Vi vil stadig prøve at søge samarbejde med MhS og andre relevante foreninger. Vi vil også stadig prøve at holde den gode kontakt vi har fået oparbejdet til SKAT. Det samme gælder selvfølgelig Trafikstyrelsen m.fl. Jeg vil gerne snakke lidt om MhS. Det er fordi jeg har set at der er ca. 10 USA-bil klubber der er medlem af MhS, og det er tæt på 3000 medlemmer, dette er bare et gæt, men ca. 3000 medlemmer, med 20 kr. i kontingent pr. medlem lægger ca. 60.000 kr. hos MhS. Det er rigtig flot at vi har nogen inden for vores kreds, som støtter MhS og deres arbejde. Det er ikke negativt ment for de er jo medlemmer af FDA. Men hvor FDA arbejder for alle biler, både originale og uoriginale, arbejder MhS kun for tidstypiske ombygninger og originale veteran biler. Det kan jeg læse ud fra deres referat fra deres generalforsamling. Det er klart at der er nogen der støtter dem, for der er jo medlemmer i vores klubber som har originale biler. Men jeg bliver ind imellem spurgt om hvad er forskellen på at være medlem af FDA og MhS. Et af svarene er at vi i FDA arbejder for alle Amerikanerbiler, nye, gamle, originale og ombyggede. Et andet svar er, at jo flere vi står sammen, jo stærkere er vi i forhold til div. myndigheder. Så derfor skal I være medlem af FDA. Det er jo meget vigtigt at man støtter den forening der virkelig arbejder for den type bil man er ejer af.

• BELLA CENTER: Som jeg skrev i mit julenyhedsbrev, så har Bella Center henvendt sig til FDA og spurgt om vi kunne tænke os at fylde hal C5 i forbindelse med BILER I BELLA d. 21-24 marts, og vi fra bestyrelsen har sagt ja. Vi har pt. fået tilbagemelding fra 7 klubber, om at de stiller op. Vi har 9 stande tilbage af størrelser fra 36 til 204 kvm. Der er lagt op til at klubberne, bygger nogle kreative stande. Vi har nemlig fået sponseret 3 MEGA store pokaler, som bliver givet til de bedste stande. Det gælder ikke om kun at udstille SMYKKESKRIN, men også gerne almindelige USA-biler. Det skal meget gerne spænde bredt. Vi skal vise Hr. og Fru Danmark vores hobby på alle plan. Alle biler der udstilles, får hver 2 indgangsbilletter samt en p-billet der gælder alle dage. Alle stande få strøm, men ikke så meget at man kan fyre lysshow af. Vi arbejder i øjeblikket på, at få rabat på indgangen ved fremvisning af FDA-kort. Jeg har fået oplyst at der sidste år var 79.000 besøgende. Vi håber på at I ude i klubberne vil støtte op om det her arrangement. Hvis der er nogen klubber der gerne vil tilmelde sig, så aflever en lille seddel til mig, med klubnavn og ønske om standens størrelse samt kontaktperson med mail og evt. tlf.nr. Efter generalforsamlingen vil vi sende flere oplysninger ud når vi har dem fra Bella Center. Og husk at det er først til mølle princippet.

• TAK: Til sidst vil jeg takke alle i bestyrelsen for det gode samarbejde vi har haft i 2012, både dem som bliver i bestyrelsen og dem som har valgt at stoppe. Og ikke mindst vil jeg rette en meget stor tak til alle de klubber som gennem årene, har stillet deres klublokaler til rådighed så FDA har kunne holde bestyrelsesmøder. Det var så alt fra mig. Tak fordi I gad lytte til mig.

Dennis, Formand FDA

Mail: formand@fda-biler.dk

Tlf.nr.: 25 11 19 56

 

Spørgsmål til formandens beretning:

Benny Buch fra Roskilde ABC, spørger ind til om klubber der ikke er medlem af FDA også bliver lukket ind i Bella?

Dennis: FDA har fået en hal stillet til rådighed, til FDA medlemmernes biler, men kan ikke på nuværende tidspunkt af/bekræfte om der kommer klubber udenom FDA.

Benny syntes ikke det er godt for FDA klubber, hvis andre også bliver lukket ind.

Dennis går videre med det, når han skal til møde i Bella.

Næstformand/Campingvogn: Henrik Bjerrum (Just Cruisin´) beretter om FDA campingvognen, Henrik oplyser, at de når de kommer ud på træfpladserne, vil de gerne have en centralplacering og ikke ude i et hjørne. Der skal også være strøm til campingvognen til wifi-net, kaffebrygning mm.

Henrik efterlyser flyers, brochure og lign. fra klubberne og opfordrer derfor klubberne til at komme med dem.

FDA kunne godt tænke sig flere bookinger på Campingvognen fremover og opfordrer klubberne til at booke campingvognen på deres træf. Henrik takker klubberne for støtte.

 

Kasserer/Webmaster: Erik Kjærgaard (California Dreamers) Erik meddeler at medlemslisterne fra klubberne bliver sendt ud til jer, det er klubbernes eget ansvar at komme med rettelser så i kan få de nye FDA-kort. Faktura bliver udsendt samtidig med de nye kort.

Erik gør opmærksom på at FDA tæller medlemmerne individuelt og ikke husstands/familie medlemsnummer og at nogle medlemmer derfor godt kan figurerer to steder, f.eks. både som medlem i en interesseklub og US bilklub.

Webmaster: webmaster skal ikke udfylde hjemmesiden og opfordrer medlemmerne til at komme med indhold. Forummet bliver meget lidt brugt og vil blive lukket ned hvis I ikke bruger det.

Ang. Nyhedsbrev vil webmaster/Erik fortsætte med dette.

Tilmeldings/ kontaktside vil blive oprettet på hjemmesiden.

Når I skal logge ind på hjemmesiden Skal i logge ind med jeres oplysning på jeres FDA kort. Det er VIGTIGT I oplyser jeres e-mail adresse til FDA

Sekretær: Helle Hansen (LF Cruisers) Helle oplyser at det er hende der står for indkaldelse til FDAs generalforsamling og at tilmeldingsfristen SKAL overholdes. Kommer der fremover tilmeldinger efter tidsfristen bliver der IKKE bestilt noget mad til de fremmødte.

Helle takker klubberne rundt i landet og fortæller at vi kommer til at høre mere fra helle i det nye år, at hun vil give opringning.

• Tonny Korsgaard fra American Street Runners, spørger om ikke man kan tilmelde sig via FDAs hjemmeside eller via e-mail. Helle oplyser at man godt kan tilmelde sig via e-mail til hende.

Webmaster: Tilmeldings/ kontaktside til generalforsamling vil blive oprettet på hjemmesiden.

Redaktør: Peter Kastoft (Jalopy Cruisers) Folderen bibeholdes i nuværende form, Peter efterlyser indhold til samme.

Forsikringer/Suppleant: Merete, Merete meddeler at hun ikke genopstiller.

Suppleant: Flemming Colbe (Daydreamers) Flemming agter at fratræde suppleantposten.

 

2. Godkendelse og fremlæggelse af regnskab.

Regnskab v/ Peter Kastoft: Peter oplyser at der er et tilgodehavende på 10.000 fra annoncører i folder et beløb der forhandles om.

Omkostninger vedr. campingvogn I 2013 vil der kommer et mere klart billede af alle omkostninger, campingvognen er blevet renoveret og trænger til yderligere renovation.

• Benny Buch Roskilde ABC opfordrer FDA til at købe en ny bedre campingvogn, i stedet for at renovere på den gamle hele tiden. – Bestyrelsen tager dette til efterretning.

Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.

3. Godkendelse af nye klubber v/Helle: 3 nye klubber ønsker optagelse i FDA.

o North West Seeland Cruiser 4440 Mørkøv. (Godkendt)

o Gas Guzzler American Car Club Lemvig. (Godkendt)

o The US Truck Club of Denmark. IKKE godkendt, pga. manglende fremmøde.

3 nye interesseklubber ønsker optagelse i FDA.

o Dækimporten Horsens

o Mosten MC Allingåbro

o Bilmesse og brugtmarked Randers

 

4. Indkommende forslag: Vedtægtsændringer § 5 i FDAs vedtægter

o Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse. Godkendt enstemmigt.

 

o Bestyrelsen indstiller ikke til kontingentstigning, og fastholder kontingentet.

 

 

5. VALG til FDA

Kasserer: Erik Kjærgaard modtager genvalgt og blev valgt.

Redaktør: Peter Kastoft modtager genvalg. Valgt

Bestyrelsesmedlem: Jesper Jensen genopstiller ikke.

Suppleant: Martin Nannerup genopstiller ikke (svarer på høringer)

Bestyrelsesmedlem: Birger Hansen (Trans Am Club Denmark) Blev valgt til Forsikringer og ansvar for at gøre det bedre for bilejerne.

Bestyrelsesmedlem: Dan Skovby (North West Sealand Cruisers) Blev valgt

Suppleant: Flemming Colbe Tager et år til… ;o)

Bestyrelsesmedlem: Merete Hansen stået for forsikringer (genopstiller ikke)

Suppleant: Carsten Jacobsen Cadillac club Denmark Blev valgt

Revisorer. Axel Kjølhede og Henrik Rasmussen, Genvalgt.

 

 

6. Planlægning af årets aktiviteter: Gennemgang og revidering af klubliste. Webmaster spørger til ændringer, som skal komme nu.

FDA og biler i Bella: Dennis oplyser at FDA har fået sponsoreret 3 store flotte pokaler optil 1 meters højde, som vil blive uddelt i Bella for tre bedste klubstande.

Dennis forhandler med Bella om større rabatter og forsøger at skaffe fribilletter til dem som arbejder på standene. Klubberne skal beregne ca. 30 km2 pr. bil.

o Benny Buch Roskilde ABC; Spørger om der må sælges noget derinde? Dennis undersøger dette.

Bilerne skal afleveres onsdag og kan tidligst komme ud igen søndag efter 17:00, der arbejdes på at kunne stille op allerede om mandagen. Info kommer løbende. Ideer til Bella, kan rettes til FDA.

Der søges sponsorer til to stk. banner.

 

Træfkalenderen gennemgås for rettelser og klubberne præsenteres deres arrangementer. Træfkalenderen henviser til de arrangerende klubbers hjemmesider.

7. FDA Pokalen: Har denne gang været til afstemning på hjemmesiden.

 

o Sidste års modtager af FDA pokalen John Almy, takker FDAs Formand Dennis Berthou for et godt år.

o Pokalen er i år lagt ud på hjemmesiden. Der har været en del kandidater, men ikke alle opfyldt kriterierne for at modtage pokalen.

o Bestyrelsen var enig om at pokalen i år gik til Gert May fra Herning Custom Car Club. For sit store pioner arbejde indenfor bygning og godkendelse af Hotrods, ligesom Gert var en af de drivende kræfter ved opstarten af FDA, Gert har således i mange år arbejdet for vores hobby, ikke kun på lokalt plan, men også på nationalt plan under FDA.

 

8. EVT:

• Årsmøde i Sverige: Benny Buch Roskilde ABC skal til årsmøde i Sverige på lørdag, Benny spørger ind til om der nogen som har materiale der skal medbringes, i så fald send det til FDA

• ETU forsikring: Leif Guldhammer All American Cruisers spørger ind til FDAs samarbejde med ETU. Og bliver oplyst; Der ligger info på hjemmesiden.

• Ang. Forsikring og klubmedlemskab:

• Ofte glemmer folk når de melder sig ud af en klub, at læse det med småt og derfor når klubmedlemskabet er ophørt ikke er forsikret længere.

• Opfordring til medlemmerne om at være Obs på at bilens værdi svarer overens med forsikringssummen

• Ang. forsikring ved bryllupskørsel eller lign.: Jens Kierstein Hottown American Cruisers anbefaler Aros forsikring.

o Benny Buch Roskilde ABC oplyser der ikke er nogen forsikringer der gælder ved bryllupskørsel. Dette bliver betragtet som erhvervsmæssig kørsel.

 

 

 

• Flagregler: John fra Trams am klub Denmark stiller spørgsmål om hvad skete der med flaget på Viking Run. Iflg. Danske flagregler; flaget må ikke være større end Dannebrog og Dannebrog skal hænge mindst en meter over andre flag. Står der derimod en reklame i USA flaget er det lovligt idet det så ikke bliver betragtet som et nationalflag.

• ACC klubhus: John Almy spørger AAC om grunden til de ikke måtte være på adressen.

Claus Strange ACC oplyser at det iflg. lokalplanen ligger i et industriområde og der så skal være lager eller lign. – Kommunen opsagde ACC – ACC presser politikkerne i kommunen, ACC få en dispensation. ACC søger om at få lokalplanen lavet om. Byrådet har sent lokalplan ændring i høring.

• Danny Cool Cruisers. Klubhus må gerne være beliggende på privat grund.

• Der bliver understreget: Du må ikke have forening hvor der er lokalplan som modsiger det. Opfordring til klubberne at tjekke lokalplanen.

• Motorhistorisk køredag 5. juni: Benny Buch Roskilde ABC opfordrer klubberne til at arrangerer noget i fællesskab på motorhistorisk køredag.

• John Almy (Mopar Club) bakker op om Bennys forslag.

• Webmaster FDA Erik: Husk at sende web materiale til nyhedsbrev 14 dage til 3 uger før jeres træf, billede eller lign.

• Emaljeplader: John Almy rodede sig ud i at bestille emaljeplader 28. maj 2012, som han stadig ikke har modtaget. John spørger ind til om der er andre med de problemer. Leif Guldhammer AAC modtog sine plader efter 3 mdr.

 

Formand FDA; Dennis Berthou takker All American Cruisers, fordi FDAs generalforsamling måtte holdes her og ønsker alle en god sommer.

Sekretær: Helle Hansen takker AACs formand Leif Guldhammer for et godt samarbejde til FDAs generalforsamling. Og håber på et ligeså godt samarbejde med Low Riders Car Club Horsens til næste år.

Næste generalforsamling. 18. januar 2014 i Low Riders Car Club Horsens.

 

 

Referent: Karin Guldhammer

(Webmaster All American Cruisers)