Fra bestyrelsen

Formandens Beretning 2015

FDA’s Generalforsamling d. 24. januar 2015

Formandens Beretning

 1. Velkommen til FDA’s 26. generalforsamling her hos Roskilde ABC
 2. Præsenter bestyrelsen: Dennis, formand – Henrik, næstformand – Erik, kasserer og webmaster – Carsten, sekretær – Peter, redaktør – Birger, forsikringer – Rene, campingvogn – Flemming, suppleant – Helle, suppleant (fratrådt) – Axel, revisor – Lars, revisor
 3. Årets gang: I 2014, har vi i bestyrelsen afholdt 5 bestyrelsesmøder. FDA kører på skinner og meget af vores arbejde klares via mail og telefon. Jeg synes at vi er rigtig gode til at holde kontakten til hinanden. Sidste år på Generalforsamlingen sagde jeg, at det havde været spændende at være formand, og det synes jeg stadig. Der har dog ikke været nær så mange opgaver at tage sig af, men alligevel nogle. Nogle nye klubber har spurgt efter vedtægter, og det har jeg så fremsendt til dem, sammen med et tilbud om, at hjælpe med at rette dem til så de passer til deres klub. Vi har jo lavet et sæt standard vedtægter, som nye klubber kan få tilsendt hvis de beder om det, og som jeg til enhver tid vil hjælpe med at rette til så de passer præcis til deres klub.

Foredrag hos DvK: I februar md. Fik jeg en forespørgsel fra DvK, om jeg havde lyst til at komme og holde et foredrag hos dem. De ville gerne høre om FDA, om klubliv, om det at være ejer af en USA-bil, om ombygning af biler og i det hele taget hvad vi går og laver. Jeg sagde selvfølgelig ja, og det blev aftalt at det skulle foregå d. 3. april. Der mødte en del op fra vores FDA-klubber og selvfølgelig også mange DvK-medlemmer. Jeg var på forhånd blevet advaret om, at der blandt DvK’s medlemmer var nogle stykker, der når spisningen var overstået, ville sætte sig til at sove, det gøre de som regel. Men foredraget og den efterfølgende dialog var åbenbart så spændende at selv disse personer holdt sig vågne. Der var efterfølgende mange roser fra DvK. Både om foredraget men også fordi der var mødt så mange USA-folk op med deres biler. Jeg vil dog lige indskyde, at man ikke skal holde foredrag med en mikrofon i den ene hånd og samtidig have en masse papirer i den anden, som man rent faktisk kan få rodet godt og grundigt sammen. Det skete jo også her, så tråden blev tabt bogstaveligt talt, til alles fortvivlelse og især min. Men så var der en der spurgte om de måtte komme med nogle spørgsmål og jeg blev helt lettet og sagde selvfølgelig ja, og derefter gik det rigtig godt, og der var hygge og stor tilfredshed blandt alle fremmødte.

25 års jubii Roskilde / Jels: Vi i bestyrelsen havde planlagt at det skulle markeres på Viking Run i Roskilde og på Valhalla Meet i Jels. Desværre blev det ikke til det vi havde planlagt i Roskilde. Og det skal siges at det IKKE var Roskilde ABC’s skyld. ABC havde solgt alt omkring mad m.m. til en restauratør. Han lagde ud med en sky høj pris for en kop kaffe og et stk. kage, som vi i bestyrelsen fandt, var alt for dyrt. Vi indkøbte i stedet en del øl og vand, som blev tilbudt vores medlemmer, når de kom forbi FDA-vognen. Bedre gik det så i Jels. Der var kaffe og kage og vi havde snakket med John Almy om at holde en lille tale på scenen, men John var forsinket, så mens vi ventede på ham, gik jeg op og underholdt folk. Han kom dog langt om længe og fik fortalt en hel del om FDA ’s 25 års historie. Da John jo er en del bedre end mig til at underholde, vil jeg hermed takke ham for den flotte fremlægning.

Møde på Gram Slot: På Valhalla Meet i sommer, kom flere personer i løbet af weekenden, og bad mig køre med til Gram Slot søndag eftermiddag. Grunden til det var, at man på slottet, ønsker at lave et træf i uge 32 i år. Vi fik en rundvisning på slottet og i området omkring. Det kan blive en rigtig flot træfplads. Ejeren af slottet, ønskede et samarbejde med FDA omkring træffet. Nu er det jo sådan, at vi i FDA, ikke har mandat til at indgå et egentligt samarbejde. Dette har jeg i min sidste mail til Gram Slot gjort klart. FDA vil meget gerne bistå med planlægning, oplysning om træffet og evt. kontakt til div. dealere, men vi kan ikke underskrive den fremsendte samarbejdsaftale som slottet ønsker.

MHS: I løbet af året har jeg snakket en del med Johnny B Good og jeg har fremsendt notatet omkring ombygning af biler og mc til ham, for at se om de havde kommentarer til det. Sidst på året snakkede vi om, at jeg skulle komme til et af deres udvalgsmøder, så vi sammen kunne udarbejde en plan omkring afgiftsspørgsmålet på veteranbiler og vi skulle også snakke forsikringsdækning.

 1. Mails: Jeg får stadig en del mails, men slet ikke på samme plan som før, og det må være et udtryk for, at de informationer vi sender jævnligt er tilfredsstillende. Jeg har fået en mail fra nogle medlemmer, der meldte sig ud af en klub, hvor der var opstået nogle tvister omkring deres medlemskab, jeg har ikke hørt mere siden, og håber at problemet blev løst. Jeg må som alle de andre år opfordre klubberne til at vi får deres medlemmers mail-adresser. Det er utrolig vigtigt når vi sender noget ud til jer, at det rammer medlemmerne direkte og ikke først en kontaktperson i klubben som derefter skal sende det videre. For vi har hørt fra nogle medlemmer, at de ikke får informationerne fra FDA. Vi skal huske på, at klubben kan drage stor fordel af det, når de f. eks. invitere til træf og andre arrangementer, så kan de jo bare sende det til FDA’s webmaster, som så ved et enkelt tryk på knappen videresender til alle FDA-medlemmer der er tilmeldt med deres e-mail adresse.
 2. Bestyrelse / Bestyrelsesansvar: Jeg har fået spørgsmål omkring dette. Det jeg kan foreslå, det er at I går ud og kigger på nettet. Der er en del udmærkede artikler omkring det emne. Jeg kan dog sige om grundelement, der gælder de samme regler for at sidde i en lille bestyrelse som i en stor. Dvs. en lille klub på 10 medlemmer og en kæmpe stor virksomhed, som omsætter for milliarder om året, er det de samme regler der gælder. Det er den samme ansvarspådragelse man påtager sig. Det man skal gøre, er at følge foreningens vedtægter og hvis man sidder som alm. bestyrelsesmedlem og føler at bestyrelsen ikke overholder vedtægterne, kan man forbeholde sig ret til at få indført et særstandpunkt i referatet fra bestyrelsesmødet, så man ved et senere lejlighed kan se at man har gjort opmærksom på dette, og derfor kan blive straffri, derfor er det også meget vigtigt at man har referat fra bestyrelsesmøder. Jeg kan desværre ikke uddybe dette nærmere, da jeg ikke har læst særlig meget om det. Spørgsmål om det kan mailes og så vil jeg undersøge det nærmere.
 3. Skat: I år har vi desværre ikke haft et eneste spørgsmål der vedrører SKAT. Og benzinpriserne er jo også på vej ned. Ca. 8 kr. pr. l. er nok det laveste jeg har set i lang tid. Det kunne måske være en af grundene til at vi ikke får så mange henvendelser.
 4. Trafikstyrelsen: Sidste år, lige før Gf, modtog jeg en høring, som rent faktisk viste sig at være et notat. Det var omkring biler og motorcykler med konstruktive ændringer. Det havde jeg ikke lige fået gennemlæst på daværende tidspunkt. Men efter at have læst 24 sider med total tekniske betegnelser igennem, ringede jeg til færdselsstyrelsen og kom i snak med Peter Dyrlund. Han prøvede at forklare mig en del om dette notat. Efter samtalen og en del roden rundt på nettet også omkring tekniske betegnelser, fattede jeg et lille protestbrev i februar måned og sendte det af sted. Derefter indgik vi et samarbejde med Preben Egelund / Hot Rod klubben og en del andre interessenter på området, og fik udarbejdet 5 tætskrevne A4 sider, som FDA sendte til trafikstyrelsen. Ud af dette, kom der så et nyt notat på 39 sider, som blev fremsendt til os d. 22. december. Dette udløste et dialogmøde hos AutoConsult i Albertslund, hvor der var inviteret personer fra synsbranchen og enginører, der sidder og laver beregninger på biler og selvfølgelig også folk fra vores del bilhobbyen. Dialogmødet havde til formål at drøfte indholdet af de fremsendte notater samt ændringer / konsekvenser dette vil have for de berørte parter. Der vil blive tilstræbt, at etablere et fælles oplæg til høringssvar. Men vi havde heldigvis d. 16.2. 2014 fået tilknyttet en synsansvarlig til vores forening, som har hjulpet rigtig meget med dette. Han har også hjulpet flere af vores medlemmer der har haft spørgsmål vedr. syn af deres biler. Senere her på generalforsamlingen vil han forklare den mere tekniske side af sagen, og også svare på evt. spørgsmål.
 5. Forsikringer: Vi arbejder stadigvæk på at gøre vores forsikring bedre, men det er svært at få forsikringsselskabet til at rykke sig mere end de har gjort i forvejen. Men der bliver til stadighed kontaktet div. andre selskaber for samarbejde. Jeg har også talt med vores egen forsikrings kontaktperson, Erik Julstrup, han gav udtryk for, at over 90 % af vores veteranbiler ikke er forsikret korrekt. Dvs. er din bil forsikret som veteranbil, skal den være helt original, som da den forlod fabrikken. Hvis man har sat en anden radio eller rat i eller alu-fælge på, ja vi er næsten helt nede i om du har terninger i bakspejlet, så kan forsikringen nægte at udbetale erstatning for skade, det gælder også ansvarsskade. De betaler selvfølgelig skadelidte, men søger så regres over for ejer af køretøjet. Jeg skal også lige nævne, at man ikke må køre konfirmations- / bryllupskørsel, heller ikke selv om man ikke modtager penge for det, for når man ikke er forsikret til det, kan forsikringsselskabet også nægte udbetaling og det uanset om man selv er skyld i uheldet eller ej. Derfor, check nu at jeres forsikring passer til jeres køretøj. Selv den mindste ændring skal i melde til selskabet og få papir på det, for selskabet vil gøre alt muligt for at undgå at betale erstatning. Jeg vil nok afsluttende sige, at den ordning vil har omkring ombyggede biler, den dækker alt fra en lille ombygning til en stor ombygning, så den dækker jo rigtig bredt.

Jeg skal også lige sige, at det er meget vigtigt at betale sine forsikringer til tiden, da det også kan have indflydelse på forsikringens velvilje.

 1. FDA’s hjemmeside / Facebook: Hjemmesiden fungerer, der sker godt nok ikke meget på den, men Facebook ligger der jo også og det skaber lidt liv på siden. Så vi kan godt, med et glimt i øjet, være tilfreds med vores webmaster. Klubberne er også blevet meget bedre til at afgive deres e-mail adresser, men der mangler stadig en del. Det er meget vigtigt med, da meget af vores info går via mails i dag.
 2. Håndbog: Vi har i bestyrelsen besluttet at udgive en håndbog igen i år, men denne gang er beslutningen at den skal løbe rundt.
 3. Nye klubber: Der er 5 nye klubber som skal godkendes her på generalforsamlingen i dag og derudover 4 interessegrupper der sidste år har meldt sig ind i FDA. Det er jo dejligt at klubberne viser interesse for FDA, og det arbejde der gøres for dem.
 4. FDA-kort: Alle medlemmer ude i klubberne kender jo vores FDA-kort. Men det undrer mig meget, at man ikke bruger dem mere til at gøre en forskel på medlemmer og ikke-medlemmer, og derved evt. få flere medlemmer ind i klubberne. I alle de andre år, har jeg givet eksempler og det vil jeg også gøre i år. Man kunne bruge dem ved indgangen på træfpladserne, sådan at FDA-medlemmer ved fremvisning af kort får en lille rabat som man gør i Roskilde. Det kunne jo risikere at give en merindtægt til klubben der afholder træffet. Man skal også huske på at, på bilmessen i Fredericia får man jo også rabat ved fremvisning af kortet. Og flere af vores annoncører giver også rabat på medlemskortet. Derfor kan jeg med dyb undren ikke forstå at klubberne ikke bruger det mere. Vi er jo alle store nydere af rabatter, så derfor bør vi alle sammen rundt omkring i klubberne støtte meget mere op omkring FDA-kortet.
 5. Klubbernes fremtid / Hvorfor FDA: Vi i FDA’s bestyrelse vil altid arbejde for at bakke vores medlemmer op over for alle offentlige myndigheder og vil arbejde for udbredelsen af kendskab til vores biler og klubber ect. ect. Derudover søger vi til stadighed at tage kontakt til andre relevante foreninger. Det kan blive svært at holde på medlemmerne ude i klubberne i fremtiden. Jeg hører ofte en udmelding som, hvorfor skal jeg melde mig ind i en klub, når alle de informationer jeg søger vedr. træf med mere, dem kan jeg finde på div. hjemmesider, og hvis jeg har lyst til at køre til noget, foregår der en del her på Sjælland. Vi har masser af muligheder for at få en på opleveren i løbet af sommeren. Vi kan køre ind på Toldboden om tirsdagen, der er aften-meet. Og det er ikke kun USA-biler. Nej her kommer også gamle Fiatter, MG’er, Porsche og meget andet. Man kan spise derinde og man har den bedste udsigt til DANNEBROG. Om onsdagen kan vi køre på Amager Strand til spark-dæk-kom-sammen, med rig mulighed for snak og løgnehistorier. Om torsdagen kan vi så køre til Roskilde Havn, ved Vikingeskibs Museet, her er også alle slags biler og desværre må jeg næsten sige MC’er. Dem er der sku for mange af, men hyggeligt er det nu alligevel. Og i København er der en fyr, som i sommer startede Night Cruise Cph op. Man mødes på p-pladsen i Kødbyen og kl. 22.00 er der så afgang derfra ud på en given rute gennem indre bys små gader. Efter turen returnerer man så til Kødbyen, til snak og spark-dæk-komsammen. Det er super hyggeligt og et rigtig godt initiativ. Cruise Master, som han kalder sig, er her i dag, og vil senere fortælle mere om sine ideer omkring cruisingen til sommer.

Der foregår også en hel del andre ting rundt på Sjælland. Derudover, ja så ynder en del af os Københavnere jo også at tage en tur over sundet onsdag aften. Vi kører på Malmøbanen. Enten for at afprøve egen bil eller bare for at se på race. Jeg ved jo godt at der også foregår en del både på Fyn og i Jylland, der kan jeg af gode grunde ikke lige nævne hvor det foregår. Det er her problemet kommer. Her er det jo ikke nødvendigt at være medlem af en klub for at køre til disse events. Det er jo her at klubberne skal til arbejde for at holde på deres medlemmer. Jeg har ikke en umiddelbar løsning på problemet men bestyrelserne i klubberne skal arbejde noget hårdere for at holde på medlemmerne. Det med at sidde tilbagelænet og tro at medlemmerne bare kommer og melder sig ind er ikke en god løsning. Der skal arbejdes for at skabe en tilknytning til klubberne og det kan godt være svært. Dette er ikke fordi jeg mener det er dårlige arrangementer jeg skriver dette, jeg synes personligt de er rigtig gode, men man er bare nødt til at være opmærksom på, at når klubberne mister medlemmer, så mister FDA også medlemmer

 1. FDA Pokalen: Vi skal ikke glemme FDA pokalen, hvor vi i bestyrelsen besluttede os for, at få renoveret den gamle. Efter at jeg havde haft den stående i et stykke tid, og grublet over hvordan den jeg skulle få den i præsentabel stand, besluttede jeg mig for i samråd med bestyrelsen, at lave en helt ny, fordi den gamle var i en ringe stand. FDA pokalen er jo en pokal som alle medlemmer i de tilsluttede klubber har en chance for at få. For at gøre sig fortjent til pokalen, skal man have foretaget sig noget særligt. Eksemplet kunne være, at man har bygget en særlig bil, eller gjort en god reklame, eller gjort noget særligt for vores Amerikanerbils miljø. Pokalen er en vandrepokal og kan aldrig vindes til evigt eje. Den har eksisteret siden 1991 og har i årenes løb haft en del ejere. Vi håber med denne nye pokal, at der vil være flere kandidater en tidligere.
 2. Tak for i år: Nu har jeg stået her og snakket ørene af jer. Jeg håber ikke der er nogen der har kedet sig så de er faldet i søvn. Jeg vil her til slut rette en stor tak til bestyrelsen for godt samarbejde.

Dennis, Formand FDA