Fra bestyrelsen

Generalforsamling 2010

22. generalforsamling

Lørdag den 22. januar kl. 13:00

Generalforsamlingen afholdes på

STAVNSHOLT SKOLEN

Stavnsholtvej 43

3520 Farum

OBS: Efterfølgende spisning.

Der vil kun være adgang for 2 medlemmer fra hver klub under generalforsamlingen og kun 2 medlemmer fra hver klub har stemmeret.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent/stemmetæller

2. Bestyrelsens beretning

3. Godkendelse af regnskab

4. Godkendelse af nye klubber

5. Indkomne forslag

6. Fastsættelse af kontingent

7. På lige år vælges formand samt 2 bestyrelsesmedlemmer

8. På ulige år vælges kasserer samt 3 bestyrelsesmedlemmer

9. Valg af 2 suppleanter og 2 revisorer

10. Gennemgang/revidering af klubliste

11. Planlægning af årets aktiviteter

12. Eventuelt

F.D.A pokalen, er en pokal som alle klubber og medlemmer af F.D.A har chancen for at have stående i 1 år. Pokalen er en vandrepokal, og kan aldrig erhverves til evigt eje. Men den person eller klub, der modtager pokalen, modtager en mini kopi af pokalen som bevis på, at man har haft pokalen. Samtidig skrives navn på person/klub ind på listen i håndbogen.

VIGTIGT

For at du eller klubben kan komme i betragtning til pokalen, skal bestyrelsen senest den 3.januar 2011, gerne før, modtage navn, adresse og tlf.nr. på den person elles klub, som indstilles. Ligeledes en kort beskrivelse af, hvorfor netop denne person eller klub skal modtage pokalen.

Så har du eller klubben restaureret en bil, vundet præmier, været god reklame for foreningen, avis eller tv omtale m.m. i det forgangne år, er det måske dig/jer, der skal have F.D.A pokalen i år.

Der er adgang for 2 delegerede fra hver klub. Spisning, efter generalforsamling, er gratis for de delegerede, mens der skal betales for resten. Øvrige fremmødte kan deltage i spisningen. Her kommer den endelige pris også senere.

Vedlagt er tilmeldingsblanket til generalforsamlingen 2011, som jeg håber I vil udfylde og returnere snarest muligt. SENEST 3. januar.

Gerne sammen med klubregisteroplysninger/træf og kandidat til F.D.A. pokal (husk vi skal have en kort beskrivelse, hvorfor personen/klubben har gjort til fortjent til pokalen).

Tilmeldingsblanketten kan hentes her

Ændringsforslag til vedtægter samt andre forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 3. januar 2011, gerne før.

Husk at finde egnede kandidater til bestyrelsen! Da der er flere der er trådt fra i utide. Det er kun formanden fra den nuværende bestyrelse som ikke er på valg, resten af bestyrelsen ønsker genvalg,

Har I noget der skal i Håndbogen 2011, er det nu og senest til generalforsamlingen, at vi skal have materialet. Har i spørgsmål kontakt Allan Pawlik.

Er der spørgsmål, I ønsker besvaret, er I altid velkommen til at kontakte bestyrelsen i F.D.A.

Husk: Der er kun adgang på generalforsamlingen, for de klubber der HAR BETALT kontingent for 2010! !

Med venlig hilsen

Forenede Danske Amerikanerbilklubber

På vegne af

Bestyrelsen