Generalforsamlings referater

Generalforsamlings referat 2009

FDA’s 20. generalforsamling den 24.
januar 2009 hos Roskilde ABC.

Formanden bød velkommen til
generalforsamlingen. Der var tilmeldt XXX  klubber og XXX delegerede op til mødet. Derudover var der velkomst til nye
klubber: Street Blowers, US Van Club V8 Power Car Club og Odsherreds Country
Club. Ny interesseorg.: Kulkan

En speciel velkomst til
repræsentanterne fra de skånske amerikanerbilsklubber.  Som ønskede at høre lidt om hvad der foregik
på området i Danmark.

Han håbede vi fik en god
generalforsamling i ro og orden og indledte med

Punkt 1:

Valg af dirigent/stemmetællere

Formand for Roskilde ABC – Dennis
Vilain valgtes.

Roskilde ABC stiller med
stemmetællere til evt. skriftlig afstemning.

Dirigenten overtog mødet og
meddelte at klubben ikke kunne stille en referent. Det blev vedtaget at J.
Carl, Mopar Club Danmark skulle tage referat.

Dirigenten konstaterede at
generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

Punkt 2.

Bestyrelsens beretning ved formand Arne Osbahr:

Arne præsenterede sin bestyrelse:            Næstformand Rasmus Porsager,  Mopar Club Danmark

Sekretær Lone
Jarlholm, Trans Am Club DK udgået af personlige grunde. Jette
Koch, American Style Club har deltaget i den sidste tid – ikke tilstede.

Kasserer Lisbeth Wähner,
Route 66

Troels Karstoft, California Dreamers

John Almy, Daydreamers

Axel Kjølhede, American Cruisers Bornholm – ikke tilstede

Suppl. Søren Wegge, ACC

Suppl. Lars Jørgensen, Peggy Sue
– ikke tilstede

Formanden var ikke helt tilfreds
med arbejdet i bestyrelsen. Det var ikke optimalt – medlemmerne havde efter
bedste evne lavet deres opgaver. Der havde været møder som ikke kunne holdes
pga stort frafald. Jette Koch gik ind i bestyrelsen i aug. 08 efter at Lone Jarlholm så sig
nødsaget til at fratræde bestyrelsen af personlige grunde. Formanden meddelte
at man kunne begynde at kigge efter nye til bestyrelsen idet 5 medlemmer ikke
ønskede at fortsætte deres arbejde i bestyrelsen af den ene eller den anden
årsag. Der er dog arbejdet med opgaverne og det er godt. De enkelte
bestyrelsesmedlem – mer vil gennemgå deres opgaver.

Formanden begyndte med sig selv:
Der har været tummel med MHS som John er gået ind i, uddybes når det bliver
hans tur. Har arbejdet med håndbogen, ugentlige telefonmøder med
bestyrelses-medlemmerne, holder sig ajour på både smallblock og fda’s
hjemmeside, kontakt til klubber via mails, telefon og træf.  Har passet FDA campingvognen både ude og inde
i det forløbne år. Dejligt at hilse på medlemmerne rundt omkring.

Næstformand Rasmus Porsager:
Arbejder hovedsagligt med hjemmesiden. Der er fortsat klubber der mangler at
tilmelde en klubadmin det gør arbejdet lidt mere besværligt. Ønsker at forlade
arbejdet pga tidsnød.

Kasserer Lisbeth Wähner: Har
arbejdet med regnskabet og passet på pengene. Har passet campingvognen i
Fredericia og i bellacenteret. Ønsker ikke genvalg mangler tid.

Best.medlem John Almy: Har arbejdet
med forsikringer sammen med Troels og Lone. Har haft henvendelserne til MHS.
Deltog på deres årsmøde – men kan ikke rigtig opnå resultater i arbejdet. Er
ikke på bølgelængde med typerne i MHS. Der har været en sag på smallblock om
bilerne og deres originalitet i MHS sammenhænge. Hvor der er en opstramning på
35 års reglen og Hotrods og sorte nummerplader. Der er meget arbejde i dette
emne endnu. FDA campingvognen har taget meget af Johns tid. Der er mange
aftaler der skal falde på plads når den er ude så mange gange som nu. Den har
deltaget i 19 arrangementer og trillet ca. 3000 km. Der har været en
større reparation på campingvognen på ca. 20.000,- kr., det tager hårdt på den
at blive trukket af sted af slæderne. Lige nu er den i vinterhi hos Lars i
Odense. Takkede for hjælpen med at få den rundt i landet.  Roste klubberne for deres fine træf. Hjælper
Arne med bestyrelsesarbejdet – svært i år med nye og stort frafald til møderne.

Best.medlem Axel Kjølhede: John
havde en mail fra Axel der ikke var tilstede, han beklagede at jobbet kom i
første række. John læste op at Axel havde opgivet et afgiftsregister pga. for
få tilbagemeldinger fra klubberne. At det lysner med de små nummerplader til
amerikanerbilerne. Axel har gentagne gange henvendt sig i ministeriet med
ønsket og med tilbud om samarbejde med udformningen af nummerpladerne. Nu
skulle der kun være noget edb i vejen for ønsket. Han havde også passet
campingvognen. Gav tilsagn om at stille op igen.

Best.medlem Troels Karstoft:
Arbejdet med forsikringer sammen med John, det ser ud til at der nu kan laves
aftaler for vores medlemmer under 25 år og på hverdagsbiler til fornuftige
penge. Troels kan kontaktes hvis man har spørgsmål eller problemer. Arbejder
med co2 og det grønne miljømærke. Har netop fået godkendt en 35 år gl
amerikaner.

Best.medlem Søren Wegge: Arbejder
på de grønne us-biler. Kan der gøres noget ved dette med den nye teknik.
Fortalte om en ny 4 ports karburator med indsprøjtning. Har haft travlt og kun
haft mulighed for at deltage i 2 møder. Er ved at lave en FDA folder til
uddeling ved campingvognen. Skal lave minipokalen. Genopstiller ikke pga. af
arbejdet i andre klubber.

Punkt 3: Regnskabet 2008.

Lisbeth gennemgik regnskabet og
forklarede posterne. Det blev godkendt.

Punkt 4: Godkendelse af ny klubber.

Formanden bad repræsentanterne fra
US Van Club om at præsentere deres klub. De fortalte at det var en klub kun for
vans og busser, at der var ca 30 medlemmer og 15 biler Klubben blev optaget.
Formanden fortalte at nye klubber der betaler til fda det foregående år kan
optages på førstkommende generalforsamling.

Punkt 5: Indkomne forslag.

Ingen forslag modtaget.

Punkt 6: Fastsættelse af kontingent
2009.

Kassereren gennemgik budgettet og
mente at der var plads til jubilæums aktiviteter. Måske kuglepenne, balloner
til børnene. Mener at der kommer penge ind fra reklamerne på campingvognen.
John skal til at forhandle med annoncørerne. Forplejning til de delegerede på
generalforsamlingen sættes op fra 50,- kr. til 75.,- kr. Alting er steget.  Teddy Vandborg spurgte om mulighed for
sponsor penge til jubilæumsaktiviteterne. Det vil blive undersøgt.  Kontingentet for 2009 er uændret 550,- kr.
for klub og 15,- kr. pr. medlem.

Punkt 7: Valg af kasserer.

Lisbeth Wähner ønskede ikke at
fortsætte har ikke tid til det. Meget arbejde, familie. Der blev holdt en pause
da det ikke var muligt at finde en kandidat. Efter pausen var der fortsat ingen
kandidater og Lisbeth lod sig overtale efter megen pres til endnu 1 år. Ellers
skulle der havde været indkaldt til en ny generalforsamling.

Punkt 8: Valg til bestyrelsen

Der skal vælges 3
bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

Forslag til bestyrelsen:        John Almy, ACC                                     Valgt som bestyrelsesmedlem

                                            Peter Skjold, Spinning
Wheels                 Valgt som
bestyrelsesmedlem

                                            Kent
Webersen, Mopar Club Danmark    Valgt som
bestyrelsesmedlem

                                            Allan Pawlik, Street Freaks                      Valgt som suppleant

                                            Henrik
Hansen (Boble), Daydreamers     Valgt som
suppleant

Bestyrelsen konstituerer sig på det
førstkommende møde.

Punkt 9: Valg af 2 revisorer

Valgt blev Henrik Rasmussen,
Roskilde ABC og Carsten
Jacobsen, Cadillac Club DK

Punkt 10: Gennemgang af klublisten.

Husk at maile til info@fda-biler
hvis der er ændringer til klublisten. Husk klublisten kommer i den nye håndbog.
Der kan afleveres til bestyrelsen i dag.

Punkt 11: Planlægning af årets
aktiviteter.

FDA kalenderen revideres med
diverse datoer. Klubberne reklamerede for deres aktivitet.  Der var en god snak om kalenderen og man blev
enige om at ingen havde en ret til en dato men at man som ny på datoen skulle
rette henvendelse til de der sidst havde datoen. Ikke noget med først til mølle
princip. Der var flere eksempler på at klubberne havde talt sammen om datoerne.
Det er ligeledes vigtigt at  informere om
det er en lukket mærkeklub aktivitet eller om der er åben for alle. Husk brug
hjemmesiden til at oprette en ny begivenhed til kalenderen. Garth fra Street
Fire mente at man skulle have enighed om dette da alle gør det for at tjene
penge. Det var alle ikke enige om.

Leif G: udtalte at det havde været
et suverænt Trans Am træf på et godt sted. Han foreslog at Mopar Club Danmark
slog sig sammen i år.

Summa summarum: Vær tro mod
hinanden, klub bestyrelserne skal skabe dialog med hinanden og evt. bruge fda
bestyrelsen.

Punkt 12. Evt.

Der blev fra flere sider opfordret
til at bestyrelsen skulle holde sig til deres opgaver med benene på jorden og
ikke begive sig ud i alt for store nye planer. Det er vigtigt at der kommer små
synlige resultater hele tiden.

Claus fra ACC beder bestyrelsen om
kun at påtage sig de opgaver de kan løfte og koncentrere sig om færre ting.

Ole Steen siger at forventningerne
til FDA skal passe med opbakningen fra klubberne til FDA

Formanden gjorde opmærksom på at
den nye håndbog var på vej, 30 januar sidste frist for ændringer.

Kassereren gjorde opmærksom på at
kontingentet skulle være betalt pr. 1. april for at være rettidigt.

FDA- pokalen havde flere nominerede
den uddeltes til Low Riders  i Horsens
for deres store arbejde og sammenhold 
i  forbindelse med klubhuset
brændte og opbygningen af et nyt.

Generalforsamlingen for 2010 er den
23. januar

For referat på baggrund af J. Carl,
Mopar Club Danmark’ notater

FDA’s bestyrelse