Formandens klumme

Hej alle USA-biltosser

Hej alle USA-biltosser.
Jeg vil gerne lige forsvare vores forsikringsordning vi har med ETU.
Denne ordning har åbnet muligheder for at du kan forsikre din uoriginale bil, hvor du kun har lavet lidt om. Eks. monteret en bremseforstærker, og til hvor du har bygget den helt om, med motor, gearkasse og bagtøj, anden undervogn ect.
Bare den er synet og der er betalt afgift af ombygningerne.
Det har taget næsten et helt år, med forhandlinger med ETU, bare at få ordningen til at køre.
Dvs. at den træder i sine spæde barnesko nu, og har også sine børnesygdomme, som vi i FDA skal arbejde på at gøre meget bedre. Det er en lang og sej kamp. I denne forbindelse måtte vi trække en streg i sandet over for vores interesseorganisationer og mærkeklubber. Da de jo ikke er fuldgyldige medlemmer i FDA, kan de desværre ikke gøre brug af vores forsikringsordning og andre tiltag vi laver.
Hvorfor det, vil I nok spørge…Det er fordi, at en fuldgyldig medlemsklub betaler et startgebyr plus 15,- kr. pr. medlem, hvorimod interesseorganisationer / mærkeklubber kun betale et startgebyr. Det har så udmyndet sig i, at der er nogle af de der kun betaler startgebyr, har taget kontakt til ETU, for at prøve at få den samme forsikringsordning som FDA.
Den henvendelse de foretog til ETU, har gjort at ETU nu stiller krav til FDA om at bilforsikringerne skal tegnes sammen med familiens øvrige forsikringer. Dette krav var der ikke da vi fik forhandlet ordningen på plads. Det er selvfølgelig et krav vi i bestyrelsen vil arbejde på at få fjernet igen.
Vi har pt. kontakt til et andet forsikringsselskab, som kigger på vores sag.

På en eller anden måde, i hele dette sagsaspekt bunder det ud i, at vi ikke er særlig gode til at holde sammen. Der er nogen som ikke vil være medlem af noget som helst og bare vil stå med hånden fremme og ha, og så er der nogen der prøver at lokke andres medlemmer til sig på forkerte og ukorrekte forudsætninger. Man lukker folk ind i en organisation hvor de rent faktisk ikke hører hjemme, da deres biler ikke hører ind under den kategori af køretøjer de arbejder for.

Jeg vil gerne her forklare hvad FDA arbejder for.
Vi arbejder for alle amerikanske biler og klubber, der er medlem af FDA og som medlemmer har tilsluttet sig vores formålsparagraf.
Dvs. at vi arbejder for alle amerikanerbiler, nye, gamle, originale, uoriginale og ombyggede, og vi prøver også at hjælpe klubberne når de har problemer med kommunerne, så vi spænder meget vidt
Vi er i FDA høringsberettigede i Skatteministeriet og i Transportministeriet. Dvs. at hver gang de prøver at lave en ændring, som kan have indflydelse på vores biler og trafikkultur, så bliver vi hørt om vores mening.
I øjeblikket arbejder vi på, afgiftssager omkring ombygninger og veteranbilafgifter, forskelligheden på landsplan, i afgiftafgørelser.
Vi arbejder også på at få et møde i stand med trafikstyrelsen. Grunden til det er, at der er nogle landsdele i Dk. hvor de ikke vil syne USA-biler, så folk skal køre langt for at få deres bil synet. Det mener vi ikke kan være rigtigt.
Der bliver også i øjeblikket arbejdet på, at få en bedre kontakt til politikerne på Christiansborg.

Vi arbejder også i øjeblikket på vores medlemskort, som i år bliver mere personligt, med navn, klubnavn og nr.
Vi har også gang i en ny hjemmeside, hvor det skal blive nemmere at få log-in. I øjeblikket er det klubadmin. Der sørger for log-in til medlemmerne. Det kan der indimellem være lidt problemer med. Derfor den nye hjemmeside.
Vi har i FDA sendt mail til alle klubber, og bedt om at få en klubliste med navne og mailadresser på medlemmerne. Det har vist sig at være lidt af et problem, da der er mange klubmedlemmer der ikke vil oplyse deres mailadr. Der er jo bare lige det, at jeres mailadr. sammen med det nye medlemskort, bliver jeres log-in på hjemmesiden fremover. (I bruger det jo på Smallblock og i mange andre sammenhæng)
Tanken er også, at vi kan sende div. info direkte til medlemmerne i stedet for til kontaktpersonen i klubben. Vi føler nemlig, at meget info kun kommer til denne kontaktperson og ikke videre til medlemmerne. Det er ærgerligt især når det er vigtig info, så som evt. rabatter m.v.
Det kan jo også bruges den anden vej. Klubberne kunne i forbindelse med deres træf, sende div. oplysninger til FDA, som så kan formidle det videre direkte til medlemmerne. Derved kan klubberne spare penge på flyers og andet reklamemateriale samt porto.
Tanken med medlemskortet er også, at klubber tager det til sig og bruger det i forbindelse med deres træf, til at gi en rabat evt. på entreen til FDA-medlemmer (Roskilde-klubben gjorde det sidste år på Viking-run).
Det er jo ikke nødvendigt at det er en stor rabat, det kunne måske være en sodavand i teltet, bare der er en forskel på medlemmer og ikke-medlemmer. Det kunne på sigt, give flere medlemmer ude i klubberne.

Vi arbejder også på at få håndbogen færdig til jer, der har desværre været noget sydom i den afd. men vi håber at kunne nå det alligevel

Lige her til sidst, vi er en bestyrelse på 7 medlemmer, 2 suppleanter og 1 webmaster. Vi er ikke lønnet og vi har ikke råd til at ansætte en person til at svare på mails, og skrive breve hver dag til alle mulige instanser. Vi bruger også vores tid på bestyrelsesmøder ca. 10 om året. Vi får da vores transport udgifter dækket men, men vi bruger vores fritid og vores egne computer og alt muligt andet på at få FDA op i et højere gear. Det kan for nogen af vores bestyrelse medlemmer være svært, hvorfor at der ikke er mere sammenhold i vores lille lukkede kreds af USA-bilelskere. De føler nogle gange, at når vi kæmper mod myndighederne kan være svært, men det er endnu sværere at kæmpe når opbakningen mangler fra jer derude. Kunne I forestille jer en USA-bilverden uden FDA i fremtiden.
Ingen, der holdt øje lige med den del af hobbyen som køre med store V8er, der bruger meget benzin. Ozonlaget vil jo gå helt amok vil de sige og så vil der nok hurtigt komme et forbud mod at køre i dem, og hvis de bare er en lille smule ombygget vil man jo blive udvist af Danmark til en meget kold del af verden.
Så kære USA-bilelskere, stødt om omkring FDA så vi kan blive en stærkere modspillere overfor forsikringsselskaberne, Skatteministeriet ogTransportministeriet, så også politikkerne vil lytte mere seriøst til FDA’s stemme.

Jeg håber med denne skrivelse, at vi i FDA har fået slået fast hvad det er vi laver og står for og håber også det kan give en forståelse for hvad vi kan nå at udrette i frivillighedens tegn.
Så når du møder en fra FDA’s bestyrelse, må du gerne smile lidt ekstra til dem. De prøver trods alt gøre en forskel.

Nu når foråret står og banker på sammen med sommeren, vil jeg ønske alle en rigtig fed sommer, med træf/køreture /ræs /swapmeet og åbent hus i div. klubber rundt omkring i landet. Og husk at alkohol ikke høre sammen med kørsel i det danske sommerland, husk at pigerne også bliver kønnere når solen skinner .

Med ønsket om en sommer med meget sol.

Dennis, Formand FDA