Formandens klumme

Hej Gutter & Gutinder.

Nu er der ikke ret mange dage tilbage af det gamle år.

Den søde juletid nærmer sig med hastige skridt, og inden vi ser os om, skriver vi 2012.

Snart skal vi i gang med et nyt år og vi starter som sædvanlig med FDA’s generalforsamling, som denne gang foregår hos Island Cruisers på FYN d. 21. januar.

Alle klubber skulle i skrivende stund have modtaget indkaldelsen. Hver klub skal som normalt stille med 2 repræsentanter, og der skal gives tilbagemelding til FDA-sekretær Helle, senest d. 21. dec. og gerne før, af hensyn til madbestilling. E-mail: sekretaer@fda-biler.dk

A pro pos generalforsamling, så skal vi bruge folk til FDA’s bestyrelse.

Som I jo sikkert ved, så trækker John Almy sig efter mange år som ildsjæl i bestyrelsen. Jeg vil hermed rette en stor tak til John, for det meget store arbejde han har lagt i FDA gennem årene.

Foreløbig ser det ud som flg.: Formand, på valg, ønsker at genopstille, Næstformand, ikke på valg, ønsker at trække sig, Kasserer, ikke på valg, trækker sig, Best. Jesper, ikke på valg, Best. Peter K, ikke på valg, Sekretær Helle, på valg, ønsker at genopstille, Best. Henrik Bjerrum, på valg, ønsker at genopstille, Supp. Merete, på valg, ønsker at genopstille, Supp. Flemming, på valg, ønsker at genopstille. Og sidst men ikke mindst, Webmaster Erik, genopstiller som webmaster.

I forbindelse med webmaster, så synes jeg at vi i FDA skylder ham en stor tak. Han har virkelig formået at få lavet en hjemmeside vi kan være stolte af, og som er nem at overskue. Så derfor ROS til Erik.

Der har dog været enkelte problemer med folks log-in til hjemmesiden.

Adskillige har ikke kunnet forstå at de ikke kunne logge på, når de nu havde fået deres nye medlemskort.

Grunden til dette er, at for at få log-in, skal man når man sender klublister til webmaster, oplyse sin e-mailadresse.

Via sin mail får man så tilsendt et password som sammen med medlemsnummeret på FDA-kortet skal bruges som log-in på hjemmesiden.

Jeg har også fået indtryk af, at de nye personlige medlemskort er en succes. De er blevet brugt flittigt og det skal vi bygge videre på.

Og så har vi fået en del nye klubber under FDA’s vinger i årets løb, det er rigtig godt. De klubber skal huske at de skal møde op på FDA’s generalforsamling for at blive endelig godkendt.

Se indkaldelsen her: www.fda-biler.dk/files/indkaldelse-gf-2012.pdf

Der er sket en hel del i FDA i årets løb.

Bl.a. har vi i samarbejde med SKAT nået et, synes vi selv, godt forlig omkring størrelsen på nr.plader til vores biler. Det blev ikke som håbet den bedste udgave, USA-størrelsen, men derimod den næstbedste, nemlig Mc-størrelsen på 240 x 165 mm vi fik forhandlet os frem til. Forhandlingen startede i 2010 og endelig i år kom så resultatet. Det er vi faktisk ret stolte af at kunne tage æren for.

Vi har i årets løb fået en del spørgsmål omkring ombygning af biler, fra medlemmerne. Disse har vi løbende videresendt til SKAT og fået hurtige og gode svar tilbage, som vi har kunne videregive til medlemmerne.

Jeg synes at vi har fået en god dialog med SKAT. Dette er en af grundene til at vi får de ovennævnte nr.plader.

Vi er også i fuld gang med at få forbedret vores forsikringsordning med ETU.

Vi havde jo stormøde med dem i august, hvor vi lagde nogle krav frem til dem, som de er i fuld gang med at arbejde på. Et af kravene var at alle biler i vores forening skulle kunne forsikres. Men i skrivende stund har vi ikke hørt noget, det er jo også en lang proces.

Jeg får nogen gange stillet det spørgsmål, Hvorfor skal klubberne være medlem af FDA??

Jeg kunne så stille spørgsmålet tilbage, Hvorfor ikke?? Kan I svare på det.

Jeg kan godt svare på hvorfor man skal være medlem. Det skal man for at støtte sammenholdet. Og for at ha’ styrke i forhold til de offentlige myndigheder. Jo flere medlemmer vi er, jo stærkere står vi og vi taler med en større stemme og vi kan udrette noget.

Så er der nok nogen af jer der tænker, vi kan jo bare melde os ind i en større forening, så kan vi måske få noget mere indflydelse og det kan I ha’ meget ret i. Men, arbejder de så for jeres sag? Vi i FDA arbejder jo for alle slags køretøjer, såsom originale og uoriginale uanset årgang. Derfor er det så vigtigt for jer at være medlem af FDA. VI FAVNER BREDT.

Som der står skrevet i starten af dette indlæg, året går mod sin slutning og vi skal i gang med et nyt år og dermed skal vi fortsætte det gode arbejde vi er startet på. Vi skal have udbredt vores FDA-kort noget mere. Vi skal få klubberne til at bruge det noget mere, til deres arrangementer ved evt. at give noget rabat i indgangen eller en gratis sodavand / øl i baren. Dette kan gøres for få penge. Det ville kunne give flere medlemmer i klubberne på længere sigt, og dermed også en bedre økonomi i klubberne i form af øget kontingentindtægt og samtidig gøre klubberne stærkere.

I skal også ude i klubberne huske at oplyse jeres e-mail adresser når I indberetter klublisterne til webmaster. Grunden til at der ikke er ret mange der logge ind på FDA’s hjemmeside er at der er en del medlemmer ude i klubberne, der ikke er meget for at oplyse deres e-mail adresser For eksempel indberetter en klub 30 medlemmer men KUN en e-mail adresse det gør at kun én i klubben får mulighed for at logge på hjemmesiden og det er ærgerligt for de resterende 29 medlemmer, som ikke har fået log-in og uden log-in kan man ikke tilmelde sig FDA’s nyhedsbreve og derved går man glip af en masse oplysninger og anden info.

Vi har fra FDA’s side sendt en del nyheder og info om træf og andre arrangementer ud i årets løb. Der er ca. 1900 medlemmer som har tilmeldt sig vores nyhedsbreve. Men vi har delt tæt på 4000 medlemskort ud. Så I kan jo selv regne ud at der mangler rigtig mange e-mail adr.

I skal også huske at der er mange klubber der sender info til os når de skal afholde arrangementer. Vi sender så via nyhedsbrevet disse info / link direkte videre til de 1900 tilmeldte medlemmer. Så hvis alle blev tilmeldt, så ville I alle få disse oplysninger direkte til jeres egen skærm og i sidste ende ville alle klubber kunne spare penge til porto også jeres egen klub.

Så kære medlemmer, vi lever i 2011 se nu at få givet jeres e-mail adr. til den person i klubben som indberetter klublisten til FDA’s webmaster.

Jeg vil her til sidst rette en stor tak til alle i bestyrelsen for det store arbejde og arrangement I har lagt i FDA i dette år.

Og til jer alle ude i klubberne et ønske om en god jul og et godt nytår.

FDA-Formand – Dennis