Formandens klumme

Hej med jer godtfolk

Ja, så nærmer julen sig med raske skridt. Det kan godt være svært, at komme i julestemning med det vejr vi har i øjeblikket, men skidt med det, på en eller anden måde, kan vi da godt vente lidt med sne og 15 graders kulde. For mange er der koldt nok på værkstedet i forvejen og det er jo nu der skal skrues for, at blive færdig til foråret.

FDAs generalforsamling står for døren nemlig d. 26. januar, som i år, skal holdes hos Route 66. Det plejer jo at være nogle gode værter, så mon ikke vi skal se frem til gode omgivelser og en dejlig fest om aftenen. For nogen kan der jo være MEGET lang hjem fra Jylland og til dem kan jeg kun sige, at der ligger et vandrehjem i byen, så mon ikke det var en god ide, allerede nu, at booke sig ind. Jeg har i hvert fald sørget for overnatning.

Route 66 og FDA er meget spændt på hvor mange vi bliver, og tilmeldingen er allerede i fuld gang. Lige nu sker tilmeldingen over nettet http://www.fda-biler.dk, hvor Rasmus har lagt et stykke ind om bla. hjemmesiden. Her kan du tilmelde din klub til generalforsamlingen.
Der er del ting der skal udfyldes. Lad os se at få det gjort, som I er bekendt med, en god forberedelse plejer, at give et godt resultat. Er I endnu ikke på FDAs hjemmeside som bruger, så se at få det gjort, der er ingen tid, at spilde. Jette er også ved, at udsende indkaldelse og tilmeldingsblanket til generalforsamlingen. Den skal sendes med posten og returneres med posten og selvom jeg selv er i postvæsenet, må jeg sige det er mere besværligt end, at logge sig ind på FDAs hjemmeside.

På generalforsamlingen skal der selvfølgelig ske en masse ting. En af de vigtigere er selvfølgelig planlægning af årets aktiviteter. Der har allerede været gang i den vedrørende august (se andet sted på hjemmesiden) og igen for en god planlægning, så husk, at få tastet jeres aktivitet på vores kalender.
En anden ting der skal ske er valg til bestyrelse. Der skal igen ske en udskiftning og en af dem er mig, nemlig formanden. Jeg er på valg i år, og har besluttet efter, i denne omgang, at have været formand i 7 år for FDA, at der skal nye kræfter til. Det er ikke til diskussion. Det er en beslutning jeg har taget af flere årsager. Først og fremmest tror jeg det er sundt med nye kræfter og måske en ny stil. Dernæst er jeg jo begyndt at hjælpe lidt til i Streetfire og jeg syntes ind i mellem, at min formandspost og Streetfire kulminerer på flere interessepunkter, og så må man jo vælge. Så jeg tror den står på Streetfire de næste 7 år. Så jo, der skal bruges en ny formand og et par bestyrelsesmedlemmer. Så skulle din klub have lyst til, i den grad at have indflydelse på hvad der sker i FDA, så er en bestyrelsespost eller sågar en formandspost den hurtigste vej.
Vi har i bestyrelsen på nuværende tidspunkt, en ny bestyrelse klar også med formand, men er helt sikre på, at med jeres indflydelse på posterne, så bliver det meget mere spændende. Specielt med en gang kampvalg. Så find jeres ny kandidat til bestyrelsen frem i klubben. Støv ham af og tag ham/hun med til generalforsamlingen og lad os få gang i den.

Inden generalforsamlingen har vi jo lige den der jul og nytår. Derfor vil FDAs bestyrelse gerne benytte lejlighed til her, at ønske jer og jeres familie en rigtig god jul, samt et godt og lykkebringende nytår.

Lad os håbe, at 2008 vil blive et år hvor regeringen kun vil os det bedste. Oliepriserne falder. Træfpladserne bliver tørre og stuvende fulde. Det bliver gratis for alle V8 biler, at kører over broerne og ikke mindst…. at den nye Challenger kommer på gaden.

Vi ses derude.

Venlig hilsen
Jeres formand
John Almy