Rullende 35 års grænse for registrering til veterankørsel

Efter flere års længselsfuld venten, er det omsider lykkedes !

Fra den 5. december 2005 bliver det muligt at registrere køretøjer, der er registreret første gang for mere end 35 år siden til veterankørsel. Dermed er den gamle faste grænse 1. januar 1960 erstattet af en rullende 35-årig grænse.

Den mest håndgribelige fordel ved dette er, at bilen kun skal til syn hvert 8. år.

I ”Bekendtgørelse om registrering af køretøjer mv” (BEK nr 1067 af 11/11/2005) står der:

§ 4. Et motorkøretøj, der er underkastet periodisk syn efter § 55, stk. 1-3, i bekendtgørelse

om godkendelse og syn af køretøjer og registreret første gang for mere end 35 år siden, kan registreres til veterankørsel.

Stk. 2. Et køretøj, der er registreret til veterankørsel, må kun benyttes lejlighedsvis og ikke til erhvervsmæssig personbefordring, transport af farligt gods, udrykningskørsel eller udlejning uden fører.

Og i ”Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer” §55 står der:

Stk. 4. Køretøjer registreret til veterankørsel er underkastet periodisk syn første gang 40 år efter første registrering og derefter med 8 års mellemrum.

Dette er en overordentlig glædelig udvikling, idet der nu for langt de fleste ”veteranregler” gælder en 35-årig grænse og det bliver dermed nemmere at forklare dem.

Det skal dog bemærkes, at registrering til veterankørsel, som nævnt ovenfor i lovteksten, sætter nogle begrænsninger på brugen at køretøjet. Så hvis man bruger sin bil dagligt, er det ikke relevant at registrere til veterankørsel.

Uagtet at en bil altid skal være forsvarlig at køre i, er der med de længere synsintervaller også lagt op til et større ansvar hos ejeren, idet køretøjet ikke så hyppigt kontrolleres af synsvirksomhederne.

Det er naturligvis vigtigt at vi lever op til dette ansvar og bruger denne ordning fornuftigt.

Hvornår skal veteranbilen så til syn ?

Når en bil der er mere end 35 år gammel registreres til veterankørsel, skal den således kun til syn hvert 8. år, men pas på ! – det er mere kringlet end som så. Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer siger nemlig som følger: ”Køretøjer registreret til veterankørsel

er underkastet periodisk syn første gang 40 år efter første registrering og derefter med 8 års mellemrum” De 35 år er altså af mindre betydning i denne sammenhæng. Dette illustreres bedst med nogle eksempler:

En bil der er registreret første gang i 1970, skal første gang til syn som veteranbil i 2010 (1970 + 40 år) og derefter i 2018, 2026 o.s.v.

En bil der er registreret første gang i 1966, skal første gang til syn som veteranbil i 2006 (1966 + 40 år) – Den vil altså få en indkaldelse i 2006, selv om den muligvis er synet i 2005!

En bil der er registreret første gang i 1955, men først indført, synet og registreret i Danmark

i 2005, skal igen til syn allerede i 2011 (1955 + 40 år + 8 år + 8 år) – altså 6 år efter synet i 2005 ! Men herefter skal den til syn med 8-årige intervaller.

Sammendrag: Hvad sker der når et køretøj bliver 35 år gammelt ?

  • Vægtafgiften nedsættes til 25% af den tidligere sats. Dette sker automatisk, når køretøjet bliver 35 år gammelt.
  • Det bliver muligt at registrere biler til veterankørsel og dermed opnå 8-årige synsperioder. Prisen for dette er en begrænsning i brugsmulighederne. Man skal selv få foretag et denne ændring hos Motorkontoret.
  • Typegodkendelseskravet ved indregistrering af lastbiler bortfalder.

Leave a Reply